Recerca i desenvolupament sobre materials polimèrics polifuncionals. Es tracta de nanocompòsits lleugers, amb una acurada composició a base de polímers, nanopartícules de naturalesa diversa (grafè, òxids, silicats, etc.) i cel·les gasoses. Ja sigui en forma compacta (films i làmines, principalment) com cel·lular (escumes, aerogels i membranes) permeten satisfer les demandes d'eficiència més exigents que imposen els sectors industrials punters als materials d'enginyeria, com ara un cost baix, lleugeresa, durabilitat i respecte pel medi ambient. Amb la nostra recerca pretenem potenciar el concepte de polifuncionalitat en els materials polimèrics, amb l'objectiu general de fer que un mateix material pugui satisfer més d'una funció en una determinada aplicació, com a conseqüència d'un conjunt particular de propietats que resulten d'una precisa composició química i d'un control estructural racional aplicat durant el seu processament.

Investigación y desarrollo sobre materiales poliméricos polifuncionales. Se trata de nanocomposites ligeros, con una cuidada composición a base de polímeros, nanopartículas de naturaleza diversa (grafeno, óxidos, silicatos, etc.) y celdas gaseosas. Ya sea en forma compacta (films y láminas, principalmente) como celular (espumas, aerogeles y membranas) permiten satisfacer las demandas de eficiencia más exigentes que imponen los sectores industriales punteros a los materiales de ingeniería, tales como un coste bajo, ligereza, durabilidad y respeto por el medio ambiente. Con nuestra investigación pretendemos potenciar el concepto de polifuncionalidad en los materiales poliméricos, con el objetivo general de hacer que un mismo material pueda satisfacer más de una función en una determinada aplicación, como consecuencia de un conjunto particular de propiedades que resultan de una precisa composición química y de un control estructural racional aplicado durante su procesamiento.

Investigación y desarrollo sobre materiales poliméricos polifuncionales. Se trata de nanocomposites ligeros, con una cuidada composición a base de polímeros, nanopartículas de naturaleza diversa (grafeno, óxidos, silicatos, etc.) y celdas gaseosas. Ya sea en forma compacta (films y láminas, principalmente) como celular (espumas, aerogeles y membranas) permiten satisfacer las demandas de eficiencia más exigentes que imponen los sectores industriales punteros a los materiales de ingeniería, tales como un coste bajo, ligereza, durabilidad y respeto por el medio ambiente. Con nuestra investigación pretendemos potenciar el concepto de polifuncionalidad en los materiales poliméricos, con el objetivo general de hacer que un mismo material pueda satisfacer más de una función en una determinada aplicación, como consecuencia de un conjunto particular de propiedades que resultan de una precisa composición química y de un control estructural racional aplicado durante su procesamiento.

Investigación y desarrollo sobre materiales poliméricos polifuncionales. Se trata de nanocomposites ligeros, con una cuidada composición a base de polímeros, nanopartículas de naturaleza diversa (grafeno, óxidos, silicatos, etc.) y celdas gaseosas. Ya sea en forma compacta (films y láminas, principalmente) como celular (espumas, aerogeles y membranas) permiten satisfacer las demandas de eficiencia más exigentes que imponen los sectores industriales punteros a los materiales de ingeniería, tales como un coste bajo, ligereza, durabilidad y respeto por el medio ambiente. Con nuestra investigación pretendemos potenciar el concepto de polifuncionalidad en los materiales poliméricos, con el objetivo general de hacer que un mismo material pueda satisfacer más de una función en una determinada aplicación, como consecuencia de un conjunto particular de propiedades que resultan de una precisa composición química y de un control estructural racional aplicado durante su procesamiento.

Recent Submissions

View more