Recerca i desenvolupament sobre materials polimèrics polifuncionals. Es tracta de nanocomposites lleugers, amb una acurada composició a base de polímers, nanopartícules de diversa naturalesa (grafè, òxids, silicats...) i celles gasoses. Ja sigui en forma compacta (films i làmines, principalment) com cel•lular (escumes, aerogels i membranes) permeten satisfer les més exigents demandes d'eficiència que imposen els sectors industrials punters als materials d'enginyeria, als quals s'exigeix, a part d'un baix cost, lleugeresa, durabilitat i respecte pel medi ambient. Amb la nostra recerca pretenem potenciar el concepte de polifuncionalitat en els materials polimèrics, amb l'objectiu general de fer que un mateix material pugui satisfer més d'una funció en una determinada aplicació, com a conseqüència d'un conjunt particular de propietats que resulten d'una precisa composició química i d'un racional control estructural aplicat durant el seu processament.

http://futur.upc.edu/POLY2

Enviaments recents

Mostra'n més