El grup de recerca de la història de l’arquitectura a Catalunya és una unitat des dels 90'. Amb recerques d'arxiu, ha acumulat un cos historiogràfic que inclou l’època del renaixement fins al s. XX: de Blay a Gaudí; del GATCPAC, Sert i Coderch a Miralles, tots d’ampli reconeixement internacional. Les noves fonts d’arxiu i donacions (Puig i Cadafalch, Correa, Bohigas, Donato, Tous & Fargas) permeten continuar la feina ampliant lectures. També ha començat la recerca vers el romànic català, entre Sant Pere de Rodes i els treballs de Domènech i Montaner.

http://futur.upc.edu/GRHACCI

Research in the history of art, architecture and architectural heritage. Exhibitions, conferences, lectures, courses, reports, photogrammetric drawings, architectural heritage plans and catalogues.

http://futur.upc.edu/GRHACCI

Research in the history of art, architecture and architectural heritage. Exhibitions, conferences, lectures, courses, reports, photogrammetric drawings, architectural heritage plans and catalogues.

http://futur.upc.edu/GRHACCI

Recent Submissions

View more