El Grup de Recerca en Interacció de Superfícies (InSup) focalitza la seva activitat en els camps de la Bioenginyeria i la Ciència de Materials. L'InSup fa recerca experimental i teòrica aplicada a l'estudi de les interaccions fluídiques, mecàniques i mecano-elèctriques en superfícies e interfases. Les temàtiques d'investigació del grup s'emmarquen dintre de dos línees principals de recerca: Interacció sòlid-líquid i Interacció sòlid-sòlid.

Recent Submissions

View more