L'objectiu global del grup de recerca és avançar en noves metodologies de disseny de circuits i sistemes electrònics i augmentar la seva qualitat, assegurant el funcionament correcte davant les variacions del procés i entorn i, fins i tot, davant atacs externs de maquinari. Els objectius de la investigació engloben tres dominis: el primer se centra en l'avanç de les tècniques de disseny de circuits de baixa potència i sistemes de tecnologies CMOS nanomètriques; el segon domini persegueix l'augment de la qualitat funcional, la innovació en els mètodes de control, auto-test i anàlisi d'integritat dels senyals analògics, digitals i de senyal mixt. Finalment, les estratègies de seguretat per la detecció contra atacs físics externs conformen el tercer objectiu de recerca del grup.

Recent Submissions

View more