El grup realitza recerca en l'àmbit dels sistemes d'electrònica de radiofreqüència i compatibilitat electromagnètica. Les activitats principals consisteixen en el desenvolupament de sistemes electrònics wearables amb especial énfasi en el desenvolupament d'antenes i sensors sobre substractes flexibles.

Collections in this community

Recent Submissions

View more