L'activitat científica general del grup es el desenvolupament de mètodes de la mecànica computacional per a la modelització de problemes a l'Enginyeria. Dins d'aquest context, el grup treballa més específicament en les següents àrees:
a) Modelització numèrica de processos de fabricació industrial.
b) Modelització numèrica del comportament mecànic de materials i estructures.
c) Eines avançades per al disseny computacional de materials d'enginyeria.

http://futur.upc.edu/RMEE

Recent Submissions

View more