L'activitat científica del grup SPAq se centra en l'optimització del disseny i maneig de sistemes d'aqüicultura multitròfica integrada en recirculació (IMTA-RAS). La integració de cultius de peixos amb macroalgues en sistemes de recirculació és una prometedora línia d'actuació de cara a la diversificació i sostenibilitat de l'aqüicultura.
L'optimització dels sistemes IMTA-RAS s'encara des d'una perspectiva pluridisciplinar que engloba:
1) Identificació i caracterització de les macroalgues idònies en base a les especificitats dels sistemes IMTA-RAS i als requeriments de temperatura de l'espècie de peix.
2) Enginyeria de les instal·lacions, que inclou la definició de les característiques i dimensions dels diferents components que integren els sistemes IMTA-RAS.
3) Estudi de la qualitat de les algues produïdes per a la seva utilització en alimentació humana i animal.
Actualment el grup treballa amb la integració del cultiu de llenguado (S. senegalensis) amb enciam de mar (Ulva sp).

http://futur.upc.edu/SPAq

Enviaments recents

Mostra'n més