L'activitat científica del grup SPAq se centra en l'optimització del disseny i maneig de sistemes d'aqüicultura multitròfica integrada en recirculació (IMTA-RAS). La integració de cultius de peixos amb macroalgues en sistemes de recirculació és una prometedora línia d'actuació de cara a la diversificació i sostenibilitat de l'aqüicultura.
L'optimització dels sistemes IMTA-RAS s'encara des d'una perspectiva pluridisciplinar que engloba:
1) Identificació i caracterització de les macroalgues idònies en base a les especificitats dels sistemes IMTA-RAS i als requeriments de temperatura de l'espècie de peix.
2) Enginyeria de les instal·lacions, que inclou la definició de les característiques i dimensions dels diferents components que integren els sistemes IMTA-RAS.
3) Estudi de la qualitat de les algues produïdes per a la seva utilització en alimentació humana i animal.
Actualment el grup treballa amb la integració del cultiu de llenguado (S. senegalensis) amb enciam de mar (Ulva sp).

http://futur.upc.edu/SPAq

La actividad científica del grupo SPAq se centra en la optimización del diseño y manejo de sistemas de acuicultura multitròfica integrada en recirculación (IMTA-RAS). La integración de cultivos de peces con macroalgas en sistemas de recirculación es una prometedora línea de actuación de cara a la diversificación y sostenibilidad de la acuicultura.
La optimización de los sistemas IMTA-RAS se aborda desde una perspectiva pluridisciplinar que engloba:
1) Identificación y caracterización de las macroalgas idóneas en base a las especificidades de los sistemas IMTA-RAS y los requerimientos de temperatura de la especie de pescado.
2) Ingeniería de las instalaciones, que incluye la definición de las características y dimensiones de los diferentes componentes que integran los sistemas IMTA-RAS.
3) Estudio de la calidad de las algas producidas para su utilización en alimentación humana y animal.
Actualmente el grupo trabaja con la integración del cultivo de lenguado (S. senegalensis) con lechuga de mar (Ulva sp).

http://futur.upc.edu/SPAq

La actividad científica del grupo SPAq se centra en la optimización del diseño y manejo de sistemas de acuicultura multitròfica integrada en recirculación (IMTA-RAS). La integración de cultivos de peces con macroalgas en sistemas de recirculación es una prometedora línea de actuación de cara a la diversificación y sostenibilidad de la acuicultura.
La optimización de los sistemas IMTA-RAS se aborda desde una perspectiva pluridisciplinar que engloba:
1) Identificación y caracterización de las macroalgas idóneas en base a las especificidades de los sistemas IMTA-RAS y los requerimientos de temperatura de la especie de pescado.
2) Ingeniería de las instalaciones, que incluye la definición de las características y dimensiones de los diferentes componentes que integran los sistemas IMTA-RAS.
3) Estudio de la calidad de las algas producidas para su utilización en alimentación humana y animal.
Actualmente el grupo trabaja con la integración del cultivo de lenguado (S. senegalensis) con lechuga de mar (Ulva sp).

http://futur.upc.edu/SPAq

La actividad científica del grupo SPAq se centra en la optimización del diseño y manejo de sistemas de acuicultura multitròfica integrada en recirculación (IMTA-RAS). La integración de cultivos de peces con macroalgas en sistemas de recirculación es una prometedora línea de actuación de cara a la diversificación y sostenibilidad de la acuicultura.
La optimización de los sistemas IMTA-RAS se aborda desde una perspectiva pluridisciplinar que engloba:
1) Identificación y caracterización de las macroalgas idóneas en base a las especificidades de los sistemas IMTA-RAS y los requerimientos de temperatura de la especie de pescado.
2) Ingeniería de las instalaciones, que incluye la definición de las características y dimensiones de los diferentes componentes que integran los sistemas IMTA-RAS.
3) Estudio de la calidad de las algas producidas para su utilización en alimentación humana y animal.
Actualmente el grupo trabaja con la integración del cultivo de lenguado (S. senegalensis) con lechuga de mar (Ulva sp).

http://futur.upc.edu/SPAq

Enviaments recents

Mostra'n més