L'activitat científica del grup SPAq se centra en l'optimització del disseny i maneig de sistemes d'aqüicultura multitròfica integrada en recirculació (IMTA-RAS). La integració de cultius de peixos amb macroalgues en sistemes de recirculació és una prometedora línia d'actuació de cara a la diversificació i sostenibilitat de l'aqüicultura.
L'optimització dels sistemes IMTA-RAS s'encara des d'una perspectiva pluridisciplinar que engloba:
1) Identificació i caracterització de les macroalgues idònies en base a les especificitats dels sistemes IMTA-RAS i als requeriments de temperatura de l'espècie de peix.
2) Enginyeria de les instal·lacions, que inclou la definició de les característiques i dimensions dels diferents components que integren els sistemes IMTA-RAS.
3) Estudi de la qualitat de les algues produïdes per a la seva utilització en alimentació humana i animal.
Actualment el grup treballa amb la integració del cultiu de llenguado (S. senegalensis) amb enciam de mar (Ulva sp).

La actividad científica del grupo SPAq se centra en la optimización del diseño y manejo de sistemas de acuicultura multitròfica integrada en recirculación (IMTA-RAS). La integración de cultivos de peces con macroalgas en sistemas de recirculación es una prometedora línea de actuación de cara a la diversificación y sostenibilidad de la acuicultura.
La optimización de los sistemas IMTA-RAS se aborda desde una perspectiva pluridisciplinar que engloba:
1) Identificación y caracterización de las macroalgas idóneas en base a las especificidades de los sistemas IMTA-RAS y los requerimientos de temperatura de la especie de pescado.
2) Ingeniería de las instalaciones, que incluye la definición de las características y dimensiones de los diferentes componentes que integran los sistemas IMTA-RAS.
3) Estudio de la calidad de las algas producidas para su utilización en alimentación humana y animal.
Actualmente el grupo trabaja con la integración del cultivo de lenguado (S. senegalensis) con lechuga de mar (Ulva sp).

La actividad científica del grupo SPAq se centra en la optimización del diseño y manejo de sistemas de acuicultura multitròfica integrada en recirculación (IMTA-RAS). La integración de cultivos de peces con macroalgas en sistemas de recirculación es una prometedora línea de actuación de cara a la diversificación y sostenibilidad de la acuicultura.
La optimización de los sistemas IMTA-RAS se aborda desde una perspectiva pluridisciplinar que engloba:
1) Identificación y caracterización de las macroalgas idóneas en base a las especificidades de los sistemas IMTA-RAS y los requerimientos de temperatura de la especie de pescado.
2) Ingeniería de las instalaciones, que incluye la definición de las características y dimensiones de los diferentes componentes que integran los sistemas IMTA-RAS.
3) Estudio de la calidad de las algas producidas para su utilización en alimentación humana y animal.
Actualmente el grupo trabaja con la integración del cultivo de lenguado (S. senegalensis) con lechuga de mar (Ulva sp).

La actividad científica del grupo SPAq se centra en la optimización del diseño y manejo de sistemas de acuicultura multitròfica integrada en recirculación (IMTA-RAS). La integración de cultivos de peces con macroalgas en sistemas de recirculación es una prometedora línea de actuación de cara a la diversificación y sostenibilidad de la acuicultura.
La optimización de los sistemas IMTA-RAS se aborda desde una perspectiva pluridisciplinar que engloba:
1) Identificación y caracterización de las macroalgas idóneas en base a las especificidades de los sistemas IMTA-RAS y los requerimientos de temperatura de la especie de pescado.
2) Ingeniería de las instalaciones, que incluye la definición de las características y dimensiones de los diferentes componentes que integran los sistemas IMTA-RAS.
3) Estudio de la calidad de las algas producidas para su utilización en alimentación humana y animal.
Actualmente el grupo trabaja con la integración del cultivo de lenguado (S. senegalensis) con lechuga de mar (Ulva sp).

Recent Submissions

View more