El GRBIO és un grup interdisciplinari amb interessos diversos tant metodològics com aplicats amb una base comuna que és l'aplicació rigorosa de l'estadística a problemes suscitats a les Ciències de la Vida i de la Salut. Les activitats científiques les agrupem en tres àmbits:
1) Assajos clínics: aportacions metodològiques en les fases de disseny i modelat estadístic;
2) Anàlisi integrativa de dades òmiques: mètodes estadístics multivariants i de "machine learning";
3) Desenvolupament d'eines estadístiques i informàtiques per l'explotació dels resultats de la recerca biomèdica.
Mencionem també les contribucions a l'anàlisi i representació de dades multivariants, a l'anàlisi de dades de supervivència amb censura en un interval, a l'optimització del disseny de fàrmacs amb simulació i a la resolució de problemes aplicats en camps com VIH/SIDA, oncologia, neurociències, cardiologia o immunologia.

Research Group in Biostatistics and Bioinformatics (GRBIO) combines researchers with solid basis in statistics, good background in mathematics and/or computer science and significant knowledge of the scientific field of application in which we collaborate. GRBIO aims to address interdisciplinary problems by merging Biostatistics and Bioinformatics knowledge and to make relevant scientific contributions on health areas where closer collaboration is needed.

Research Group in Biostatistics and Bioinformatics (GRBIO) combines researchers with solid basis in statistics, good background in mathematics and/or computer science and significant knowledge of the scientific field of application in which we collaborate. GRBIO aims to address interdisciplinary problems by merging Biostatistics and Bioinformatics knowledge and to make relevant scientific contributions on health areas where closer collaboration is needed.

Recent Submissions

View more