El grup desenvolupa activitats d'R+D+I en les sis línies següents: 1) Mètode d'elements finits en mecànica de fluids i de sòlids. 2) Mètodes numèrics per a problemes d'interacció fluid-estructura. 3) Mètodes d'elements finits per a estructures amb materials compostos. 4) Anàlisi de fluxos amb partícules. 5) Nous mètodes d'elements finits i discrets. 6) Mètodes d'optimització robusta.

El grupo desarrolla actividades d'I+D+I en las seis líneas siguientes: 1) Método de elementos finitos en mecánica de fluïdos y de sólidos. 2) Métodos numéricos para problemas de interacción fluido-estructura. 3) Métodos de elementos finitos para estructuras con materiales compuestos. 4) Análisis de flujos con partículas. 5) Nuevos métodos de elementos finitos y discretos. 6) Métodos de optimización robusta.

El grupo desarrolla actividades d'I+D+I en las seis líneas siguientes: 1) Método de elementos finitos en mecánica de fluïdos y de sólidos. 2) Métodos numéricos para problemas de interacción fluido-estructura. 3) Métodos de elementos finitos para estructuras con materiales compuestos. 4) Análisis de flujos con partículas. 5) Nuevos métodos de elementos finitos y discretos. 6) Métodos de optimización robusta.

El grupo desarrolla actividades d'I+D+I en las seis líneas siguientes: 1) Método de elementos finitos en mecánica de fluïdos y de sólidos. 2) Métodos numéricos para problemas de interacción fluido-estructura. 3) Métodos de elementos finitos para estructuras con materiales compuestos. 4) Análisis de flujos con partículas. 5) Nuevos métodos de elementos finitos y discretos. 6) Métodos de optimización robusta.

Recent Submissions

View more