GILDA ha sorgit a partir de les inquietuds d'uns professors d'arquitectura que vàrem cursar el Programa per a la formació i innovació docent del professorat universitari organitzat pel ICE (Institut de Ciències de l'Educació a l'UPC) al 2011/2012. GILDA vol donar resposta a la necessitat de fer recerca i innovació pedagògica en el camp de l'arquitectura, mitjançant la formació de subgrups de treball i l'organització d'activitats específiques per a la disciplina arquitectònica.
L'interès del GILDA recau en la necessitat de treball conjunt entre les distintes àrees departamentals i totes les Escoles d'Arquitectura de Catalunya i del territori espanyol, amb col·laboracions d'escoles internacionals, per tal de formar, innovar i, en definitiva, millorar la docència d'aquesta disciplina.
Els objectius que tindrà el Grup per a la Innovació i Logística Docent en Arquitectura estan centrats en aquests cinc punts relacionats amb la recerca i la innovació docent en l'arquitectura:
1. Formació
- Promoure la millora, la innovació i la reflexió constant sobre la docència en arquitectura.
- Rebre i promoure la formació específica pels professors d'arquitectura.
2. Recerca
- Incentivar la recerca sobre metodologies d'aprenentatge específiques per a l'arquitectura.
- Recollir totes les iniciatives d'investigació e innovació en la docència de l'arquitectura.
3. Debat
- Incentivar tots tipus de trobades per promoure el debat i l'intercanvi d'experiències docents innovadores en arquitectura.
4. Innovació docent
- Desenvolupar projectes d'innovació docent, amb accés a beques i ajudes.
- Promoure la col·laboració en matèria docent entre tots el departaments vinculats a les Escoles d'arquitectura de Barcelona i el Sant Cugat del Vallès.
5. Difusió
- Difondre les experiències docents aplicades a les aules d'arquitectura assistint a congressos i publicant articles a revistes especialitzades.
- Potenciar la participació del professorat d'arquitectura en activitats d'innovació i recerca educativa.
El grup es troba dintre del marc del Projecte RIMA (ICE-UPC): El projecte RIMA (Recerca i Innovació en Metodologies d'Aprenentatge) neix amb la doble voluntat de donar una major visibilitat a la innovació docent que ja s'està desenvolupant i de potenciar la participació del professorat en activitats d'innovació i recerca educativa.

Enviaments recents

 • Sense tradició no hi ha innovació 

  García-Escudero, Daniel; Bardí Milà, Berta (2020-09-18)
  Report de recerca
  Accés obert
  Preguntar-se què és la investigació en arquitectura planteja una dificultat similar al que suposa reflexionar sobre què és l’arquitectura en si mateixa. Al llarg de la història, diferents aspectes han capitalitzat les ...
 • Creatividad y estrategias didácticas para la práctica académica del ejercicio proyectual 

  García-Escudero, Daniel (2021-05-28)
  Report de recerca
  Accés obert
  La tesis doctoral presenta un objetivo concreto especificado claramente por la autora: proponer didácticas de proyecto eficientes y actualizadas no solo desde la lógica de la investigación proyectual (teórica y práctica), ...
 • The problem-based learning through the e-portfolio as a methodological basis for the acquisition of the transversal competence of solidarity and social commitment in mathematics subjects. 

  García Planas, María Isabel; Taberna Torres, Judit; Domínguez García, Santiago (Birkhäuser, 2021-09-21)
  Capítol de llibre
  Accés obert
  Problem-based learning (PBL) is a learning methodology based on constructivist theories and focused on learning processes that is gaining strength at all levels of education and on which there are already experiences in ...
 • What is happening in the process of engaging architectural students and teachers for Including virtual and interactive systems in the projects developments? 

  Fonseca Escudero, David; Sánchez Sepúlveda, Mónica; Necchi, Silvia; Peña Camarillas, Enric; Martí Rius, Núria; Villagrasa Falip, Sergi; Redondo Domínguez, Ernesto; Franquesa Sànchez, Jordi; Navarro Delgado, Isidro (Association for Computing Machinery (ACM), 2020)
  Comunicació de congrés
  Accés restringit per política de l'editorial
  The new technologies applied to complex learning environments need a pedagogical design adapted to the competences that we want to enforce or improve, the adaptation of the teacher, new and actualized resources, and the ...
 • Evaluation of an interactive educational system in urban knowledge acquisition and representation based on students' profiles 

  Sánchez Sepúlveda, Mónica; Fonseca, David; Garcia Holgado, Alicia; García Peñalvo, Francisco José; Franquesa Sànchez, Jordi; Redondo Domínguez, Ernesto; Moreira, Fernando (2020-10)
  Article
  Accés obert
  The aim of this article is to study how students currently understand the conception of space through different media and how that understanding helps them to intervene in the space. Firstly, the process of teaching and ...
 • Escuela hogar en Morella: construir un lugar, trazar el movimiento, registrar el tiempo 

  García-Escudero, Daniel; Bardí Milà, Berta (2020-10-29)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
  The Boarding School in Morella is one of the projects that most accurately encapsulates the interests, resources and aspirations of the architecture of Carme Pinós and Enric Miralles, together with the cemetery of Igualada. ...
 • Transición de la docencia presencial a la no presencial en la UPC durante la pandemia del COVID-19 

  García Planas, María Isabel; Taberna Torres, Judit (2021)
  Article
  Accés obert
  Ante el inesperado estado de alarma decretado con motivo de la pandemia producida por el Covid-19, las universidades españolas se han visto obligadas a adaptar la docencia a esta situación, utilizando como medio principal ...
 • El debate sobre la enseñanza de la arquitectura en España: 1957-1975 

  García-Escudero, Daniel; Bardí Milà, Berta (2020-04-30)
  Article
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El periodo que va de 1957 a 1975 resultó crucial para la formación reglada en arquitectura en la España contemporánea. Durante esa etapa se sucedieron un conjunto de leyes educativas, planes de estudios, debates ...
 • Towards a new interactive tool of resources for active learning in university large groups’ lectures 

  Pons Valladares, Oriol; Franquesa Sànchez, Jordi; Amin Hosseini, Seyed Mohammad (International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2019)
  Text en actes de congrés
  Accés restringit per política de l'editorial
  In universities these days, numerous different learning methodologies co-exist, from traditional to more innovative, active, cooperative or high-tech ones. Most professors and researchers have difficulties to know, compare ...
 • Methodologies of learning served by virtual reality: a case study in urban interventions 

  Sánchez Sepúlveda, Mónica; Torres Kompen, Ricardo; Fonseca Escudero, David; Franquesa Sànchez, Jordi (2019-11-28)
  Article
  Accés obert
  A computer-simulated reality and the human-machine interactions facilitated by computer technology and wearable computers may be used as an educational methodology that transforms the way students deal with information. ...
 • Innovation in urban design education 

  Sánchez Sepúlveda, Mónica; Fonseca, David; Calvo Figueras, Xavier; Navarro Delgado, Isidro; Franquesa Sànchez, Jordi; Redondo Domínguez, Ernesto; Gener, Marc (2018)
  Comunicació de congrés
  Accés obert
  How can we incorporate into our educational system the emerging technologies, new processes and new habits of society to improve public motivation, implication, and satisfaction in urban decision-making processes? New ...
 • El Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio y la enseñanza del urbanismo 

  Franquesa Sànchez, Jordi; Sabaté Bel, Joaquín (Universidad de Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2019-07-01)
  Article
  Accés obert
  A nadie se le escapa la vertiginosa transformación y el constante cambio que continuamente experimenta nuestra sociedad. Ello repercute de manera muy especial en los procesos de formación, ya que además de hacerse imperiosa ...

Mostra'n més