Aquest grup és el resultat del seguiment i compilació des 2014 de la producció fotogràfica relacionada amb l'arquitectura moderna d'Amèrica Llatina, s'ha accedit a una extensa base documental, relativa a les dècades de 40 a 60 del segle XX. En total unes 20.000 referències fotogràfiques de diferent ordre i origen -arxius institucionals, personals, publicacions-, 600 obres d'arquitectura i una selecció de quaranta fotògrafs l'obra ha repercutit de manera fonamental en la difusió i producció de l'arquitectura a Amèrica Llatina i en el món sencer. La provisió documental revela perspectives inèdites sobre l'arquitectura i sobre l'imaginari que la registra. Consultar lloc web -http: //click.upc.edu. S'han realitzat publicacions, direcció de tesis doctorals i s'ha obtingut finançament. S'ha confirmat una important xarxa de col·laboració internacional.
Un segon camp de treball ha estat l'Arquitectura nòrdica, especialment la danesa de mitjans del s.XIX fins a 1971.

Este grupo és el resultado del seguimiento y compilación desde 2014 de la producción fotográfica relacionada con la arquitectura moderna de América Latina, se ha accedido a una extensa base documental, relativa a las décadas de 40 a 60 del siglo XX. En total unas 20.000 referencias fotográficas de distinto orden y origen -archivos institucionales, personales, publicaciones-, 600 obras de arquitectura y una selección de cuarenta fotógrafos cuya obra ha repercutido de modo fundamental en la difusión y producción de la arquitectura en América Latina y en el mundo entero. La provisión documental desvela perspectivas inéditas sobre la arquitectura y sobre el imaginario que la registra. Consultar sitio web -http://click.upc.edu. Se han realizado publicaciones, dirección de tesis doctorales y se ha obtenido financiación. Se ha confirmado una importante red de colaboración internacional.
Un segundo campo de trabajo ha sido la Arquitectura nórdica, en especial la danesa de mediados del s.XIX hasta 1971.

Este grupo és el resultado del seguimiento y compilación desde 2014 de la producción fotográfica relacionada con la arquitectura moderna de América Latina, se ha accedido a una extensa base documental, relativa a las décadas de 40 a 60 del siglo XX. En total unas 20.000 referencias fotográficas de distinto orden y origen -archivos institucionales, personales, publicaciones-, 600 obras de arquitectura y una selección de cuarenta fotógrafos cuya obra ha repercutido de modo fundamental en la difusión y producción de la arquitectura en América Latina y en el mundo entero. La provisión documental desvela perspectivas inéditas sobre la arquitectura y sobre el imaginario que la registra. Consultar sitio web -http://click.upc.edu. Se han realizado publicaciones, dirección de tesis doctorales y se ha obtenido financiación. Se ha confirmado una importante red de colaboración internacional.
Un segundo campo de trabajo ha sido la Arquitectura nórdica, en especial la danesa de mediados del s.XIX hasta 1971.

Este grupo és el resultado del seguimiento y compilación desde 2014 de la producción fotográfica relacionada con la arquitectura moderna de América Latina, se ha accedido a una extensa base documental, relativa a las décadas de 40 a 60 del siglo XX. En total unas 20.000 referencias fotográficas de distinto orden y origen -archivos institucionales, personales, publicaciones-, 600 obras de arquitectura y una selección de cuarenta fotógrafos cuya obra ha repercutido de modo fundamental en la difusión y producción de la arquitectura en América Latina y en el mundo entero. La provisión documental desvela perspectivas inéditas sobre la arquitectura y sobre el imaginario que la registra. Consultar sitio web -http://click.upc.edu. Se han realizado publicaciones, dirección de tesis doctorales y se ha obtenido financiación. Se ha confirmado una importante red de colaboración internacional.
Un segundo campo de trabajo ha sido la Arquitectura nórdica, en especial la danesa de mediados del s.XIX hasta 1971.

Recent Submissions

View more