El grup FORM+ té com a objectius principals la recerca dels orígens i difusió de l'arquitectura moderna i l'estudi d'aquells principis i projectes que mantenen una clara vigència en el món contemporani. El grup, des de la seva fundació, presta una atenció especial als països d'Amèrica Llatina, en els quals l'arquitectura moderna va aconseguir un significatiu desenvolupament pràctic en tots els àmbits, des de l'habitatge unifamiliar i col•lectiva i els edificis i espais públics al problema de la ciutat com a estructura complexa.

http://futur.upc.edu/FORM+

Recent Submissions

View more