Els objectius estan relacionats amb l'estudi teòric i experimental de les radiacions ionitzants i en les seves aplicacions, especialment en l'àmbit de la salut. Hi ha 4 línies de treball: (i) física de radiacions; (ii) radiofísica mèdica; (iii) protecció radiològica; (iv) radioactivitat ambiental. Una part de l'activitat està enfocada a aspectes teòrics de la interacció de la radiació amb la matèria i al desenvolupament de programes avançats de simulació Monte Carlo del transport d'aquesta radiació. Una altra part utilitza instrumentació nuclear i eines de càlcul per abordar problemes diversos en els àmbits de la dosimetria, radioteràpia, anàlisi de materials, caracterització d'instruments (mèdics, industrials, etc.), anàlisi de radioactivitat en mostres ambientals i per determinar l'impacte de les esmentades radiacions sobre la salut humana.

Collections in this community

Recent Submissions

View more