El grup de recerca de tractament biològic de contaminants gasosos i olors de la UPC, ha esdevingut en els darrers anys un referent pel que fa a l’aplicació de tècniques biològiques per solucionar un ampli ventall de problemàtiques ambientals. Així, el grup ja posseeix una extensa experiència en l’ús de biofiltres pel tractament de diferents tipus de contaminants gasosos orgànics i inorgànics així com en la caracterització d’aquests dispositius tant des d’un punt de vista teòric (modelització avançada mitjançant tècniques CFD) com pràctic (disseny i construcció de plantes pilot, tècniques respiromètriques, monitoratge de biopel•lícules mitjançant microsensors dissenyats ad hoc, entre d’altres).
El grup es planteja pel futur continuar optimitzant tecnologies basada en l’ús de sistemes biològics adequats per al tractament integral de efluents gasosos contaminats, fent especial èmfasi en el desenvolupament de noves eines de monitorització i control, i en general de nous i més eficients sistemes de tractament.

http://futur.upc.edu/TRAGASOL

Recent Submissions

View more