La Càtedra A3 és una iniciativa de diferents actors del sector de la pell que aposta per la innovació, la qualitat i el medi ambient. Els seus objectius s’emmarquen en activitats de diferents àmbits: formació, recerca, transferència i divulgació, amb un plantejament transversal i fent un èmfasi especial en la sostenibilitat dels processos d’adoberia i en l’aplicació de noves tecnologies.
Neix l'any 2012 amb l'objectiu d'esdevenir un motor econòmic per al país i alhora un referent internacional de recerca i de transferència de tecnologia en l'àmbit de l'enginyeria del cuir.
Més informació a: www.eei.upc.es/3web/catA3/cat

http://futur.upc.edu/Càtedra A3 ENGIBIO

Collections in this community

Recent Submissions

View more