El Grup aplica tècniques d'enginyeria al camp mèdic per millorar els processos de rehabilitació i les teràpies clíniques. S'avaluen i monitoritzen mitjançant el processament de biosenyals multicanal (electromiogràfics, electroencefalogràfics, etc.) i l'anàlisi del sistema respiratori. Els algorismes es dissenyen eficientment per tal que les tècniques es puguin adaptar i aplicar a estudis respiratoris, neuromusculars i neurològics. Els objectius són:

1) Avaluació de l'activitat cerebral per ajudar al diagnòstic de malalties neurodegeneratives i a l'eficàcia del tractament ja sigui farmacològic o no.
2) Desenvolupar eines quantitatives per monitoritzar l'activitat muscular i fatigabilitat, així com estratègies de control del sistema nerviós central (SNC) per a l'activació muscular durant exercicis de rehabilitació.
3) Noves eines d'ajut al metge per a la ventilació assistida de malalts amb insuficiència respiratòria Aguda i monitorització de les malalties ventilatòries mitjançant músculs respiratoris.

Recent Submissions

View more