El Grup aplica tècniques d'enginyeria al camp mèdic per a millorar els processos de rehabilitació i les teràpies clíniques. S'avaluen i monitoritzen mitjançant el processament de biosenyals multicanal (electromiogràfics i electroencefalogràfics, etc) i l'anàlisi del sistema respiratori. Els algorismes es dissenyen eficientment per tal que les mateixees tècniques s'adaptin i s'apliquin a estudis respiratoris, neuromusculars i neurològics.

http://futur.upc.edu/BIOART

Recent Submissions

View more