L'activitat científica del grup se centra en l'anàlisi i disseny d'estructures mitjançant el desenvolupament de models conceptuals i numèrics i la realització d'assaigs en laboratori per conèixer el seu comportament i verificar els models desenvolupats. L'objectiu és avaluar la seguretat, funcionalitat i durabilitat de les estructures sota càrregues estàtiques, sísmiques i accions ambientals. L'activitat del grup inclou també la caracterització mecànica, física i química i el reciclatge dels materials estructurals així com el disseny sostenible d'estructures i d'intervencions pel seu reforçament i remodelació. L'àmbit de treball s’estén tant a edificis i infraestructures del transport com a construccions del patrimoni històric, estructures “off shore” per a captació d'energia eòlica i altres tipus. S'estudien estructures de formigó armat i pretesat, metàl·liques i mixtes, d'obra de fàbrica, de fusta, de polímers reforçats amb fibres i d'aliatges amb memòria de forma, entre d'altres.

La actividad científica del grupo se centra en el análisis y diseño de estructuras mediante el desarrollo de modelos conceptuales y numéricos y la realización de ensayos en laboratorio para conocer su comportamiento y verificar los modelos desarrollados. El objetivo es evaluar la seguridad, funcionalidad y durabilidad de las estructuras bajo cargas estáticas, sísmicas y acciones ambientales. La actividad del grupo incluye también la caracterización mecánica, física y química y el reciclaje de los materiales estructurales así como el diseño sostenible de estructuras y de intervenciones para su refuerzo y remodelación. El ámbito de trabajo se extiende tanto a edificios e infraestructuras del transporte como construcciones del patrimonio histórico, estructuras off shore para captación de energía eólica y otros tipos. Se estudian estructuras de hormigón armado y pretensado, metálicas y mixtas, de obra de fábrica, de madera, de polímeros reforzados con fibras y de aleaciones con memoria de forma, entre otros.

La actividad científica del grupo se centra en el análisis y diseño de estructuras mediante el desarrollo de modelos conceptuales y numéricos y la realización de ensayos en laboratorio para conocer su comportamiento y verificar los modelos desarrollados. El objetivo es evaluar la seguridad, funcionalidad y durabilidad de las estructuras bajo cargas estáticas, sísmicas y acciones ambientales. La actividad del grupo incluye también la caracterización mecánica, física y química y el reciclaje de los materiales estructurales así como el diseño sostenible de estructuras y de intervenciones para su refuerzo y remodelación. El ámbito de trabajo se extiende tanto a edificios e infraestructuras del transporte como construcciones del patrimonio histórico, estructuras off shore para captación de energía eólica y otros tipos. Se estudian estructuras de hormigón armado y pretensado, metálicas y mixtas, de obra de fábrica, de madera, de polímeros reforzados con fibras y de aleaciones con memoria de forma, entre otros.

La actividad científica del grupo se centra en el análisis y diseño de estructuras mediante el desarrollo de modelos conceptuales y numéricos y la realización de ensayos en laboratorio para conocer su comportamiento y verificar los modelos desarrollados. El objetivo es evaluar la seguridad, funcionalidad y durabilidad de las estructuras bajo cargas estáticas, sísmicas y acciones ambientales. La actividad del grupo incluye también la caracterización mecánica, física y química y el reciclaje de los materiales estructurales así como el diseño sostenible de estructuras y de intervenciones para su refuerzo y remodelación. El ámbito de trabajo se extiende tanto a edificios e infraestructuras del transporte como construcciones del patrimonio histórico, estructuras off shore para captación de energía eólica y otros tipos. Se estudian estructuras de hormigón armado y pretensado, metálicas y mixtas, de obra de fábrica, de madera, de polímeros reforzados con fibras y de aleaciones con memoria de forma, entre otros.

Recent Submissions

View more