L’activitat científica del grup se centra en l'anàlisi i disseny d'estructures mitjançant el desenvolupament de models conceptuals i numèrics i la realització d'assajos en laboratori per conèixer el seu comportament i verificar els models desenvolupats. L'objectiu és avaluar la seguretat, funcionalitat i durabilitat de les estructures sota càrregues estàtiques, sísmiques i accions ambientals. L’activitat del grup inclou també la caracterització mecànica, física i química i el reciclatge dels materials estructurals així com el disseny sostenible d’estructures i d’intervencions pel seu reforçament i remodelació. L'àmbit de treball s’estén tant a edificis i infraestructures del transport com a construccions del patrimoni històric, estructures off shore per captació d’energia eòlica i altres tipus. S ’estudien estructures de formigó armat i pretesat, metàl·liques i mixtes, d’obra de fàbrica, de fusta, de polímers reforçats amb fibres i de aleacions amb memòria de forma, entre d’altres.

http://futur.upc.edu/ATEM

Enviaments recents

Mostra'n més