El grup de recerca ASQUAS en ser un grup emergent té una trajectòria de treball conjunta breu menor als 3 anys. Tot i que és veritat que alguns dels membres del grup havien col·laborat esporàdicament amb anterioritat, enguany es va decidir constituir un grup com a tal i establir unes directrius per desenvolupar una activitat de recerca conjunta, definida i amb continuïtat. La motivació sorgeix de la necessitat de donar una visió el més global possible dels sistemes agraris (des de les condicions de producció fins la caracterització d'aliments) per tal de tancar el cercle entre tots els aspectes implicats. La unió dels membres d'aquest grup dóna un abast ampli i multidisciplinar, alhora que permet avaluar de manera global aspectes de la producció agrícola, des de l'inici fins al final del procés. Mostres de l'activitat conjunta del grup són els 5 articles acceptats per al 2014 i les 2 sol·licituds de projectes competitius del finals de 2013.

http://futur.upc.edu/ASQUAS

Collections in this community

Recent Submissions

View more