Aquest grup integra 4 línies de recerca que vénen col·laborant en els últims anys, i que tenen en comú la seva relació amb la tecnologia nuclear i les bases que la sustenten. Les línies són: la termohidràulica i seguretat nuclear, la tecnologia de la fusió nuclear, la física nuclear experimental, i la instrumentació nuclear. L'activitat científica està orientada a la consolidació i millora de les competències en l’àmbit de la simulació de centrals nuclears per analitzar de forma independent possibles escenaris a les centrals del nostre país, participar en els avenços en el camp de la seguretat nuclear, l'estudi de la tecnologia de la fusió nuclear, i a la obtenció de dades nuclears d’utilitat per aconseguir millorar el coneixement del cicle del combustible nuclear durant l'operació de les centrals nuclears i en la transmutació de residus radioactius, l'estudi de les propietats de diversos nuclis atòmics sota l’acció dels neutrons, i el desenvolupament mètodes i instruments científics.

Este grupo integra 4 líneas de investigación que en los últimos años colaboran entre ellas, y que tienen en común su relación con la tecnología nuclear y las bases que la sustentan. Las líneas son: la termohidráulica y seguridad nuclear, la tecnología de la fusión nuclear, la física nuclear experimental, y la instrumentación nuclear. La actividad científica está orientada a la consolidación y mejora de las competencias en el ámbito de la simulación de centrales nucleares para analizar de forma independiente posibles escenarios en las centrales de nuestro país, participar en los avances en el campo de la seguridad nuclear, el estudio de la tecnología de la fusión nuclear, y la obtención de datos nucleares de utilidad para conseguir mejorar el conocimiento del ciclo del combustible nuclear durante la operación de las centrales nucleares y en la transmutación de residuos radiactivos, el estudio de las propiedades de varios núcleos atómicos bajo la acción de los neutrones, y el desarrollo de métodos e instrumentos científicos.

Este grupo integra 4 líneas de investigación que en los últimos años colaboran entre ellas, y que tienen en común su relación con la tecnología nuclear y las bases que la sustentan. Las líneas son: la termohidráulica y seguridad nuclear, la tecnología de la fusión nuclear, la física nuclear experimental, y la instrumentación nuclear. La actividad científica está orientada a la consolidación y mejora de las competencias en el ámbito de la simulación de centrales nucleares para analizar de forma independiente posibles escenarios en las centrales de nuestro país, participar en los avances en el campo de la seguridad nuclear, el estudio de la tecnología de la fusión nuclear, y la obtención de datos nucleares de utilidad para conseguir mejorar el conocimiento del ciclo del combustible nuclear durante la operación de las centrales nucleares y en la transmutación de residuos radiactivos, el estudio de las propiedades de varios núcleos atómicos bajo la acción de los neutrones, y el desarrollo de métodos e instrumentos científicos.

Este grupo integra 4 líneas de investigación que en los últimos años colaboran entre ellas, y que tienen en común su relación con la tecnología nuclear y las bases que la sustentan. Las líneas son: la termohidráulica y seguridad nuclear, la tecnología de la fusión nuclear, la física nuclear experimental, y la instrumentación nuclear. La actividad científica está orientada a la consolidación y mejora de las competencias en el ámbito de la simulación de centrales nucleares para analizar de forma independiente posibles escenarios en las centrales de nuestro país, participar en los avances en el campo de la seguridad nuclear, el estudio de la tecnología de la fusión nuclear, y la obtención de datos nucleares de utilidad para conseguir mejorar el conocimiento del ciclo del combustible nuclear durante la operación de las centrales nucleares y en la transmutación de residuos radiactivos, el estudio de las propiedades de varios núcleos atómicos bajo la acción de los neutrones, y el desarrollo de métodos e instrumentos científicos.

Recent Submissions

View more