El grup de recerca que proposem està format per 15 persones, 7 de les quals doctors, amb formacions diverses, enginyers, físics, matemàtics i informàtics, amb col¿laboracions estretes entre nosaltres i interessos comuns. Té com a objectiu treballar en el desenvolupament, anàlisi, implementació i aplicació de mètodes numèrics en enginyeria i ciències aplicades. Més en concret, la nostra recerca girarà al voltant de l'ús de mètodes d'elements finits en problemes de mecànica i electrodinàmica de medis continus, la seva anàlisi matemàtica

http://futur.upc.edu/ANiComp

Recent Submissions

View more