El grup ha treballat en diversos temes relacionats amb la simulació de problemes complexos en ciència i enginyeria computacional governats per equacions en derivades parcials. Per una banda, s'ha treballat en el desenvolupament d'algorismes de descomposició de dominis multinivell altament escalables que puguin explotar de forma eficient els supercomputadors més grans del món, posicionant el codi científic del grup en el HIGH-Q club dels codis més escalables del món. Per una altra banda, s'ha treballat en la simulació de manufactura additiva.

http://futur.upc.edu/ANiComp

Enviaments recents

Mostra'n més