El grup ha treballat en diversos temes relacionats amb la simulació de problemes complexos en ciència i enginyeria computacional governats per equacions en derivades parcials. Per una banda, s'ha treballat en el desenvolupament d'algorismes de descomposició de dominis multinivell altament escalables que puguin explotar de forma eficient els supercomputadors més grans del món, posicionant el codi científic del grup en el High-Q Club dels codis més escalables del món. Per una altra banda, s'ha treballat en la simulació de manufactura additiva.

El grupo ha trabajado en diversos temas relacionados con la simulación de problemas complejos en ciencia e ingeniería computacional gobernados por ecuaciones en derivadas parciales. Por un lado, se ha trabajado en el desarrollo de algoritmos de descomposición de dominios multinivel altamente escalables que puedan explotar de forma eficiente los supercomputadores más grandes del mundo, posicionando el código científico del grupo en el High-Q Club de los códigos más escalables del mundo. Por otra parte, se ha trabajado en la simulación de manufactura aditiva.

El grupo ha trabajado en diversos temas relacionados con la simulación de problemas complejos en ciencia e ingeniería computacional gobernados por ecuaciones en derivadas parciales. Por un lado, se ha trabajado en el desarrollo de algoritmos de descomposición de dominios multinivel altamente escalables que puedan explotar de forma eficiente los supercomputadores más grandes del mundo, posicionando el código científico del grupo en el High-Q Club de los códigos más escalables del mundo. Por otra parte, se ha trabajado en la simulación de manufactura aditiva.

El grupo ha trabajado en diversos temas relacionados con la simulación de problemas complejos en ciencia e ingeniería computacional gobernados por ecuaciones en derivadas parciales. Por un lado, se ha trabajado en el desarrollo de algoritmos de descomposición de dominios multinivel altamente escalables que puedan explotar de forma eficiente los supercomputadores más grandes del mundo, posicionando el código científico del grupo en el High-Q Club de los códigos más escalables del mundo. Por otra parte, se ha trabajado en la simulación de manufactura aditiva.

Recent Submissions

View more