Grup interdisciplinari format majoritàriament per persones formades en arquitectura i urbanisme però també en filosofia, antropologia, història de l'art i psicologia. L'opció fonamental és incorporar al coneixement de l'arquitectura l'enfocament antropològic: estudi de la cultura d'habitar, l'experiència, coneixement de disciplines centrades en l'estudi de la ciutat actual.

Grupo interdisciplinario formado mayoritariamente por personas formadas en arquitectura y urbanismo pero también en filosofía, antropología, historia del arte y psicología. La opción fundamental es incorporar al conocimiento de la arquitectura el enfoque antropológico: estudio de la cultura de habitar, la experiencia, conocimiento de disciplinas centradas en el estudio de la ciudad actual.

Grupo interdisciplinario formado mayoritariamente por personas formadas en arquitectura y urbanismo pero también en filosofía, antropología, historia del arte y psicología. La opción fundamental es incorporar al conocimiento de la arquitectura el enfoque antropológico: estudio de la cultura de habitar, la experiencia, conocimiento de disciplinas centradas en el estudio de la ciudad actual.

Grupo interdisciplinario formado mayoritariamente por personas formadas en arquitectura y urbanismo pero también en filosofía, antropología, historia del arte y psicología. La opción fundamental es incorporar al conocimiento de la arquitectura el enfoque antropológico: estudio de la cultura de habitar, la experiencia, conocimiento de disciplinas centradas en el estudio de la ciudad actual.

Recent Submissions

View more