Els membres del grup han realitzat activitat científica en l’àmbit de la mineria. En particular, s’ha participat en dos projectes europeus, l’un sobre el risc ambiental i la gestió del desastre en cas de trencament de basses de llots industrials (EVG1-CT-2002-00068, de 2003 a 2006), i l’altre sobre sistemes intel·ligents sense fils per avaluació ambiental i de condicions de seguretat en cavitats subterrànies destiandes a l'ecoturisme (FP7-286176-UNDERSAFE, de 2011 a 2013). Aquest darrer projecte va ser precedit per dos projectes finançats per l’antic MITC (067/SMF/04/CAT i 066/SMF/04/CAT, any 2004) lligats a la implantació del document de seguretat i salut en canteres de roca ornamental i en mineria subterrània. Tots aquests projectes són la base del que s’espera aprofundir pel grup en la monitorització de perills en la mineria (caiguda de llisos, condicions ambientals, gasos combustibles i explosius en mina, deslocalització de treballadors, etc.).

http://futur.upc.edu/GREMS

Envíos recientes

Muestra más