Enviaments recents

 • Estudi històric i arquitectònic dels pavellons d'entrada al Parc Güell 

  Torres Marimon, Gemma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-14)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Gaudí és un personatge inimitable. Realitzar el TFG m'ha donat l'oportunitat de llegir als experts que han estudiat els seus edificis i, tot i conviure a la meva ciutat natal amb les seves obres, m'he sorprès gratament ...
 • Pràcticum reforma de interiores de pisos de inversión 

  Santos Bausa, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-14)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Grupo Cobo
  El presente trabajo pretende resumir las prácticas realizadas en la empresa Grupo Cobo S.L. Se detallará la historia y la función de la empresa para la ejecución de todos los proyectos que se le adjudica y la implicación ...
 • Estudis i elaboració de projectes bàsics i d'execució d'edificació 

  Rovira Cid, Leandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-12)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El present treball final de grau, el qual s’ha realitzat en modalitat pràcticum (B2), tracta sobre les pràctiques realitzades al despatx arquitectònic d’Enric Morelló Elias, arquitecte. El període de pràctiques ha sigut ...
 • Proposta d'intervenció en edifici per pisos turístics 

  Pellisé Rigol, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-14)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Consisteix en la proposta d’intervenció d’un edifici per habitatges d’ús turístic. Aquest edifici esta situat entre mitgeres i es va edificar el 1863 amb les consegüents tipologies constructives de l’època. Es comprova ...
 • Treball Final de Grau en Pràtiques 

  López Perarnau, Llibert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-18)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Construccions Altayó
  I have been doing the practices related to the final degree project, of technical arquitecture and building engineering, from Universitat Politècnica de Catalunya, in the building company Altayó S.L. The aim of this business ...
 • Prácticum en la empresa BAC Engineering Consultancy Group. Equipo de estudios económicos y dirección de ejecución. 

  Salinas Elvira, Edgar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-18)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  BAC Engineering Consultancy Group
  Este documento muestra el desarrollo de diferentes proyectos que EDGAR SALINAS ELVIRA, estudiante de la Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona, he llevado a cabo en la empresa BAC ENGINEERING CONSULTANCY ...
 • Housing valuation discussion 

  Muñiz Castañón, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Oval Tasaciones
  Degree final assignment in "practicum" mode. This project shows the acquired experience in Oval Tasaciones, the applied methodology in the different works and the pertinent analysis. The memorandum contains three ...
 • Pràcticum de realització de projectes de rehabilitació i control d'execució d'obra 

  Femenias Llufriu, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-18)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest projecte final de grau ha estat realitzat en modalitat pràcticum, realitzat en un petit despatx d'un aparellador, obert ara fa uns 7 anys, dedicat tant a rehabilitació com a obra nova. Les pràctiques, es van realitzar ...
 • Millora de l'habitatge a Nepal 

  Espina Grassot, Alexandre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-14)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  Centre de Cooperació per al Desenvolupament
  Es tracta d’un projecte cooperatiu d’una durada inicial de 2 anys a Nepal, 4 mesos dels quals vaig ser allà. Aquest projecte rep el nom d’AWASUKA. La paraula Awasuka està formada per les inicials de les paraules nepaleses ...
 • Avaluació i estudi dels sistemes constructius en terrenys amb tensió del terreny baixa. Funcionament de murs pantalla, pilotatge i lloses de fonamentació. 

  Escobar Jiménez, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-14)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Para la realización de obras y construcciones, uno de los elementos más importantes de la ejecución de estas, es el terreno. El elemento principal de este estudio en el presente trabajo. Como cualquier elemento, tiene ...
 • Pas del sistema de construcció actual a edificacions nZEB, NZEB i nZIB a l'AMB 

  Dolya, Lolita (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-14)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest treball tracta d’analitzar i estudiar diferents aspectes mediambientals i d’eficiència energètica en el sector d’obra pública de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. S’han d’analitzar diferents propostes i les accions ...
 • Rehabilitació de façana i reforç estructural de caixa d'escala 

  Castell Molins, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-14)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Amb el present Projecte Final de Grau es vol documentar unes pràctiques realitzades a l’empresa GOSOD ADELAIDU S.L. un despatx d’arquitectura tècnica. Aquestes pràctiques tenen com a objectiu aplicar els coneixements ...

Mostra'n més