Show simple item record

dc.contributorCarbó Moliner, Rosa
dc.contributorPeiró Sánchez, Sara
dc.contributor.authorMessari Jouid, Fatima
dc.date.accessioned2015-11-03T11:55:07Z
dc.date.issued2015-10-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/78717
dc.description.abstractIt was just a few years ago when the first studies about the utility of DBD (Dielectric Barrier Discharge) treatment on the microbial reduction of food. Is for this reason that, at the moment, there are few published studies. The most useful literature found comes the physics and chemistry fields. The aim of this study is the evaluation of the effect of DBD plasma treatment in orange juice, whole milk, dried tomato soup and cocoa powder, thinking about the possibility of using this technology in microbial reduction and food preservation. We have studied different time of application of treatment (6, 60 and 600segons) in 2 nonfood supports contaminated with a known concentration of bacteria and after treatment has been performed in the 4 food also contaminated with a known concentration of bacteria. And finally, there has been done an accelerated study of shelf-life of one solid foods over 75 days. The parameters controlled during the evaluation tests of evaluation of the effect of the treatment of foods with DBD plasma have been: pH, color, temperature, smell of ozone, reduction of E.coli and S.aureus. In the accelerated study of shelf-life, there have been controls pH, color, moisture, browning index, dispersibility, solubility and density and biomarkers: mesophilic, fungi and yeast and E.coli. The results obtained show that the DBD plasma (55kV, ambient air) is very efficient in microbial decontamination of E.coli and S.aureus, inoculated nonfood supports (Ringer ¼ and cellulose nitrate membrane filters). In Ringer¼ give reductions of both bacteria in the order of 5.3 and 5.9 log10 CFU/ml on average, in the three times of treatment (6, 60 and 600s). In the membrane filters obtained average reductions of both bacteria from the order of 6.4 and 6.7 log10 CFU/filter for all treatment times. The efficacy of the treatment in food is less due to the structure of the matrix the food. Decontamination of E.coli in the orange juice and milk was 1.5 log units on average in the 600s treatment and both 1.4 log10 CFU/g in the tomato soup and 0.9 log10 CFU/g in the cocoa powder for the treatment of 60s. S.aureus, within the two studied bacteria, is the most resistant to treatment with DBD plasma in food. The treated foods have a slight modification in some of the physicochemical characteristics and organoleptic properties. The results of the accelerated study of self-life of treated tomato soup and packaging for 75 days indicate that there isn't any significant incidence of the treatment on the parameters of pH, moisture, dispersibility, solubility and bulk density, so the behavior the treated samples perform is similar to the behavior of the untreated samples. The have been noticed just a few minor changes in the color and browning index, largely due to its degradation process. The mesophilic counting during the 75 days evolve similarly and remain in constant concentrations in both treated and untreated samples. The fungi and yeast and E.coli counting in the treated and untreated samples decrease during storage, faster in the treated samples, showing that the DBD plasma applied to tomato soup can improve its microbiological stability and safety.
dc.description.abstractFa pocs anys que s'ha començat a estudiar la utilitat del tractament DBD (Dielectric Barrier Discharge) en la reducció microbiana dels aliments. És per aquest motiu que, de moment, hi ha pocs estudis publicats. La majoria de la informació disponible es troba en els camps de la física i química. L'objectiu del treball és avaluar l'efecte del tractament DBD plasma en suc de taronja, llet sencera, sopa de tomàquet deshidratada i cacau en pols, pensant en la possibilitat d'utilitzar aquesta tecnologia en la reducció microbiana i conservació d'aliments. S'han estudiat diferents temps d'aplicació del tractament (6, 60 i 600 segons) en 2 suports no alimentaris contaminats amb una concentració coneguda de bacteris i després s'ha realitzat el tractament en els 4 aliments, també contaminats amb una concentració coneguda de bacteris. I per últim, s'ha realitzat un estudi accelerat de vida útil d'un dels aliments sòlids al llarg de 75 dies. Els controls realitzats en els assaigs d´avaluació de l´efecte del tractament d´aliments amb DBD plasma han estat: pH, color, temperatura, olor a ozó, reducció de E.coli i S.aureus. En l´estudi accelerat de la vida útil, s´han realitzat controls de pH, color, humitat, índex d'enfosquiment, dispersibilitat, solubilitat i densitat aparent, i els biomarcadors: mesòfils, fongs i llevats i E.coli. Els resultats obtinguts permeten demostrar que el DBD plasma (55kV, ambient aire) és molt eficient en la descontaminació microbiana de E.coli i S.aureus, inoculats en suports no alimentaris (Ringer ¼ i filtres de membrana de nitrat de cel·lulosa). En Ringer ¼ es donen reduccions dels dos bacteris de l'ordre de 5,3 i 5,9 log10 CFU/ml de mitjana, en els tres temps de tractament (6, 60 i 600s). En els filtres de membrana s'obtenen reduccions mitjanes dels dos bacteris de l´ordre de 6,4 y 6,7 log10 CFU/filtre en tots els temps de tractament. L´eficàcia del tractament en aliments és inferior degut a la matriu que composen els propis aliments. La descontaminació de E.coli en el suc de taronja i llet ha estat de 1,5 unitats logarítmiques de mitjana als 600s de tractament, i de 1,4 log10 CFU/g en la sopa de tomàquet als 60s i de 0,9 log10 CFU/g en el cacau en pols als 60s. S.aureus és, dels dos bacteris estudiats, el més resistent al tractament amb el DBD plasma en els aliments. Els aliments tractats presenten lleugeres modificacions en algunes de les característiques fisicoquímiques i organolèptiques. Els resultats de l'estudi accelerat de vida útil de sopa de tomàquet tractada i envasada durant 75 dies indiquen que el tractament no incideix de manera significativa en els paràmetres de pH, humitat, dispersibilitat, solubilitat i densitat aparent, doncs les mostres tractades presenten un comportament similar a les mostres sense tractar. Només es produeixen petites modificacions en el color i el índex d'enfosquiment, degut en gran part a la seva degradació. Els recomptes de mesòfils durant els 75 dies evolucionen de manera similar i es mantenen en concentracions constants tant en mostres tractades com no tractades. Els recomptes de fongs i llevats i de E.coli, en les mostres tractades i sense tractar, han disminuït al llarg de l'emmagatzemament i de manera més ràpida en les mostres tractades, demostrant que el DBD plasma aplicat a la sopa de tomàquet, permet millorar-ne l'estabilitat i la seguretat microbiològica.
dc.description.abstractHace pocos años que se ha empezado a estudiar la utilidad del tratamiento DBD (Dielectric Barrier Discharge) en la reducción microbiana de los alimentos. Es por este motivo que, de momento, hay pocos estudios publicados. La mayoría de la información disponible se encuentra en los campos de la física y química. El objetivo del trabajo es evaluar el efecto del tratamiento DBD plasma en zumo de naranja, leche entera, sopa de tomate deshidratada y cacao en polvo, pensando en la posibilidad de utilizar esta tecnología en la reducción microbiana y conservación de alimentos. Se han estudiado diferentes tiempos de aplicación del tratamiento (6, 60 y 600 segons) en 2 soportes no alimenticios contaminados con una concentración conocida de bacterias y después se ha realizado el tratamiento en los 4 alimentos, también contaminados con una concentración conocida de bacterias. Y por último, se ha realizado un estudio acelerado de vida útil de uno de los alimentos sólidos a lo largo de 75 días. Los controles realizados en los ensayos de evaluación del efecto del tratamiento de alimentos con DBD plasma han sido: pH, color, temperatura, olor a ozono, reducción de E.coli y S.aureus. En el estudio acelerado de la vida útil, se han realizado controles de pH, color, humedad, índice de oscurecimiento, dispersibilidad, solubilidad y densidad aparente, y los biomarcadores: mesófilos, hongos y levaduras y E.coli. Los resultados obtenidos permiten demostrar que el DBD plasma (55kV, ambiente aire) es muy eficiente en la descontaminación microbiana de E.coli y S.aureus, inoculados en soportes no alimenticios (Ringer ¼ y filtros de membrana de nitrato de celulosa). En Ringer¼ se dan reducciones de las dos bacterias del orden de 5,3 y 5,9 log10 CFU/ml de media, en los tres tiempos de tratamiento (6, 60 y 600s). En los filtros de membrana se obtienen reducciones medias de las dos bacterias del orden de 6,4 y 6,7 log10 CFU/filtro en todos los tiempos de tratamiento. La eficacia del tratamiento en alimentos es inferior debido a la matriz que componen los propios alimentos. La descontaminación de E.coli en el zumo de naranja y leche fue de 1,5 unidades logarítmicas de media a los 600s de tratamiento, y de 1,4 log10 CFU/g en la sopa de tomate a los 60s y de 0,9 log10 CFU/g en el cacao en polvo a los 60s. S.aureus es, de las dos bacterias estudiados, la más resistente al tratamiento con el DBD plasma en los alimentos. Los alimentos tratados presentan ligeras modificaciones en algunas de las características fisicoquímicas y organolépticas. Los resultados del estudio acelerado de vida útil de sopa de tomate tratada y envasada durante 75 días indican que el tratamiento no incide de manera significativa en los parámetros de pH, humedad, dispersibilitat, solubilidad y densidad aparente, pues las muestras tratadas presentan un comportamiento similar a las muestras sin tratar. Sólo se producen pequeñas modificaciones en el color y el índice de oscurecimiento, debido en gran parte a su degradación. Los recuentos de mesófilos durante los 75 días evolucionan de manera similar y se mantienen en concentraciones constantes tanto en muestras tratadas como no tratadas. Los recuentos de hongos y levaduras y de E.coli, en las muestras tratadas y sin tratar, han disminuido a lo largo del almacenamiento y de manera más rápida en las muestras tratadas, demostrando que el DBD plasma aplicado a la sopa de tomate, permite mejorar la estabilidad y la seguridad microbiológica.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria agroalimentària
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria agroalimentària::Indústries agroalimentàries::Tecnologia dels aliments
dc.subject.lcshFood security
dc.subject.lcshFood preservation
dc.subject.otherDBD plasma
dc.subject.otherInactivació
dc.subject.otherSuc de taronja
dc.subject.otherLlet
dc.subject.otherSopa de tomàquet
dc.subject.otherCacau
dc.subject.otherEstudi de vida útil.
dc.titleEstudi de la vida útil d'aliments envasats tractats amb Dielectric Barrier Discharge Plasma
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacSeguretat alimentària
dc.rights.accessRestricted access - author's decision
dc.date.lift10000-01-01
dc.date.updated2015-11-03T06:40:26Z
dc.audience.educationlevelEstudis de primer/segon cicle
dc.audience.mediatorEscola Superior d'Agricultura de Barcelona
dc.contributor.covenanteeIRIS


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

All rights reserved. This work is protected by the corresponding intellectual and industrial property rights. Without prejudice to any existing legal exemptions, reproduction, distribution, public communication or transformation of this work are prohibited without permission of the copyright holder