El Màster universitari en Enginyeria Aeronàutica ofereix una formació avançada de caràcter multidisciplinar que habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer/a Aeronàutic/a d'acord amb la legislació vigent.

Recent Submissions

View more