Show simple item record

dc.contributorVall-Llossera Ferran, Mercedes Magdalena
dc.contributorPiles Guillem, Maria
dc.contributorCamps Carmona, Adriano José
dc.contributor.authorPou Ibar, Francesc Xavier
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions
dc.date.accessioned2015-09-10T08:01:37Z
dc.date.available2016-09-12T00:30:27Z
dc.date.issued2015-07-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/76727
dc.descriptionPer millorar la resolució espaial dels mapes d'humitat d'alta resolució amb SMOS s'han d'utilitzar dades d'altres missions com MODIS. Però en aquest cas hi ha el problema de que al treballar a freqüències properes al visilble es veuenafectades pels núbols. Es preten obtenir dades d'humitat d'alta resolució en presència de núvols.
dc.description.abstractEl temps és una complexa combinació de diferents processos com el vent, la neu, la pluja i la temperatura que són crucials per entendre les seves principals canvis. La humitat del sòl és una variable que uneix aigua, energia i carboni dels cicles de la Terra. Les mesures de la humitat del sòl, que controlen l'evaporació de l'aigua, poden ajudar a detectar àrees específiques amb alt risc d'inundacions, sequeres o incendis forestals, entre d'altres. Els mapes d'humitat del sòl poden ajudar en la prevenció d'aquests desastres naturals. La humitat del sòl i la salinitat dels oceans són paràmetres crucials per al control dels cicles hidrològics. Fins fa molt poc no hi havia mesures globals d'escala d'aquests dos paràmetres perquè la tecnologia no estava preparada per a l'enviament d'una missió que podria obtenir mapes amb suficient resolució. Al novembre de 2009, la missió SMOS (Soil Moisture and Ocean salinitat) va ser llançada per al mesurament d'aquests dos paràmetres crucials. SMOS forma part de la missió Earth Explorer de l'ESA (European Space Agency) i està inclòs en el Living Planet Program (http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/SMOS/). AQUARIUS (llançat en 2011) i SMAP (llançat al gener de 2015) són les dues missions d'Estats Units dedicades a la salinitat i la humitat del sòl, respectivament. Això significa una millora significativa en les prediccions climàtiques i també porta a terme innovacions en sensors remots. Només mitjançant l'ús de les missions de teledetecció per satèl·lit és possible obtenir mapes a escala mundial regularment en petits períodes de temps (per exemple, cada 3 dies).
dc.description.abstractEl tiempo es una compleja combinación de diferentes procesos como el viento, la nieve, la lluvia y la temperatura que son cruciales para entender sus principales cambios. La humedad del suelo es una variable que une agua, energía y carbono de los ciclos de la Tierra. Las mediciones de la humedad del suelo, que controlan la evaporación del agua, pueden ayudar a detectar áreas específicas con alto riesgo de inundaciones, sequías o incendios forestales, entre otros. Los mapas de humedad del suelo pueden ayudar en la prevención de estos desastres naturales. La humedad del suelo y la salinidad de los océanos son parámetros cruciales para el control de los ciclos hidrológicos. Hasta hace muy poco no había mediciones globales de escala de estos dos parámetros porque la tecnología no estaba preparada para el envío de una misión que podría obtener mapas con suficiente resolución. En noviembre de 2009, la misión SMOS (Soil Moisture and Ocean salinidad) fue lanzada para la medición de estos dos parámetros cruciales. SMOS forma parte de la misión Earth Explorer de la ESA (European Space Agency) y está incluido en el Living Planet Program (http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/SMOS/). AQUARIUS (lanzado en 2011) y SMAP (lanzado en enero de 2015) son las dos misiones de Estados Unidos dedicadas a la salinidad y la humedad del suelo, respectivamente. Esto significa una mejora significativa en las predicciones climáticas y también lleva a cabo innovaciones en sensores remotos. Sólo mediante el uso de las misiones de teledetección por satélite es posible obtener mapas a escala mundial regularmente en pequeños periodos de tiempo (por ejemplo, cada 3 días).
dc.description.abstractWeather is a complex combination of different processes like wind, snow, rain and temperature that are crucial in order to understand its main changes. Soil moisture is a variable linking the Earth's water, energy and carbon cycles. Soil moisture measurements control the evaporation of water and it can help to detect specific areas with high risk of floods, droughts or forest fires among others. Soil moisture maps can help in preventing these natural disasters. It is already known that soil moisture and ocean salinity are crucial parameters for controlling hydrological cycles. Until very recently there were no global scale measurements of these two parameters because the technology was not prepared for sending a mission which could obtain maps with enough resolution. In November 2009, SMOS (Soil Moisture and Ocean salinity) mission was launched for measuring these two crucial parameters. SMOS is one of the ESA (European Space Agency) Earth Explorer mission included in the Living Planet Program (http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/SMOS/). AQUARIUS (launched in 2011) and SMAP (launched in January 2015) are the two USA missions devoted to salinity and soil moisture respectively. This means a significant improvement in climate predictions and also carries out innovations in remote sensing. Only by using Remote Sensing satellite missions it is possible to obtain maps at global scale regularly in small periods of time (for example, every 3 days).
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria de la telecomunicació::Radiocomunicació i exploració electromagnètica::Teledetecció
dc.subject.lcshArtificial satellites in telecommunication
dc.subject.lcshMeteorological satellites
dc.subject.lcshRemote sensing
dc.subject.otherRemotes Sensing
dc.subject.otherTelecommunication satellites
dc.subject.otherMeteorological satellites
dc.subject.otherSatéites artificiales de telecomunicaciones
dc.subject.otherSatélites meteorológicos
dc.subject.otherTeledetección
dc.titleImplementing improvements in obtaining high resolution soil moisture maps using SMOS
dc.title.alternativeImplementación de mejoras en la obtención de mapas de humedad de alta resolución usando SMOS
dc.title.alternativeImplementació de millores en la obtenció de mapes d'humitat a alta resolució utilitzant SMOS
dc.typeMaster thesis (pre-Bologna period)
dc.subject.lemacSatèl·lits artificials en telecomunicació
dc.subject.lemacSatèl·lits meteorològics
dc.subject.lemacTeledetecció
dc.identifier.slugETSETB-230.112010
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2015-08-03T05:51:13Z
dc.audience.educationlevelEstudis de primer/segon cicle
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
dc.audience.degreeENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ (Pla 1992)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record