Recent Submissions

 • Fidelidad del asegurado usando técnicas de machine learning 

  Fernández Di Stefano, Patricia (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2021-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Se utilizaron métodos de machine learning, concretamente las NN-neural networks (redes neuronales) y el SVM support vector machine (máquina de soporte vectorial) para entrenar modelos con el objetivos de predecir la ...
 • Comparació de mètodes per a l’estimació de l’esperança de vida en àrees petites 

  Farriol Salas, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2021-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’indicador esperança de vida és un dels indicadors més importants de salut, ja que ens informa de la qualitat de vida que hi ha en un territori concret. Tot i això, és conegut el problema que aquest indicador té molta ...
 • Comparació de tècniques de clustering en una base de dades de salut 

  Ventanyol Farras, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2021-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Les tècniques de clustering tenen l’objectiu de trobar patrons amagats dins de les dades i, particularment, dividir un conjunt d’observacions en grups acord a un conjunt de mesures. Els primers mètodes es van desenvolupar ...
 • Anàlisi de correspondències pel tractament de dades textuals: aplicació sobre les descripcions dels projectes presentats a EIT Health 

  Reynals Rodríquez, Aranu (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2021-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El ritme accelerat de la informàtica en els últims vint anys ha permès treballar amb grans volums de dades que anteriorment no era possible. Una de les àrees que en genera més és la de dades textuals. En els darrers anys, ...
 • Modelos predictivos para la distribución del número de casos diarios de la COVID-19 para los diferentes distritos de Barcelona 

  Pemán Rodríguez, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2021)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La COVID-19 ha afectado a toda la sociedad, es por ello por lo que hemos considerado necesario ajustar modelos que nos permitan explicar y predecir la serie temporal de los casos detectados. Al ser la COVID-19 una ...
 • Determinantes de la Inversión Extranjera Directa 

  Ochoa Chilito, Valentina (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2021-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El método de MCO nos permite estimar los parámetros de distintos modelos econométricos a través de la minimización de la suma de las distancias verticales de las observaciones de la muestra y las respuestas del modelo. ...
 • Open data y su impacto económico y social. Aplicación con Shiny y Amazon Quick Sight 

  Núñez Rubio, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2021)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En este trabajo se muestra un análisis detallado de la influencia de los datos abiertos en la sociedad y en la economía actual. Para recoger la información necesaria se han consultado fuentes de organizaciones e instituciones ...
 • Anàlisi de les diferents eines de modelització en el camp del risc de crèdit 

  Martos Ramírez, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2021-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La importància de gestionar òptimament el risc de crèdit ha evolucionat a l’alça durant l’última dècada i per això bancs i institucions demanden una solució al respecte. Per donar resposta al col·lectiu financer, aquesta ...
 • Hierarchical Portfolio Optimization 

  De Lio Pérego, Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2021-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  The field of Portfolio Optimization has historically had a very hard time as the Mathematical Models at its availability are based on certain assumptions one can not afford to make in the financial markets, making naive ...
 • Mètodes alternatius per la predicció del consum de les llars espanyoles 

  Villalobos Torrejón, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2021-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball s’estudien diferents mètodes de predicció aplicats al consum alimentari. Per a la realització d’aquests, s’utilitzen dades de la població espanyola, a més es mostren els processos necessaris per obtenir ...
 • Estudi de la resistència als antibiòtics a la Unió Europea utilitzant MFA 

  Querol Llaveria, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2021-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Els resultats presentats en l’informe extret de la European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) estan basats en dades de resistència antimicrobiana (RAM) d’aïllats invasius comunicats a la xarxa europea de ...
 • Estudi del descens de la fecunditat a Espanya 

  Pujol Molina, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2021-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Espanya té un nivell de fecunditat dels més baixos a nivell mundial. En les últimes dècades ha disminuït el nombre mitjà de fills per dona i ha augmentat l’edat mitjana a la maternitat. El descens de la fecunditat acaba ...

View more