Recent Submissions

 • Anàlisi dels riscos psicosocials al treball i el seu efecte sobre la salut 

  Garriga Reixach, Aniol (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2022-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest és un estudi de la segona enquesta catalana de les condicions de treball (II ECCT) realitzada l'any 2010. L'enquesta es basa en el mètode COPSOQ desenvolupat a Dinamarca l'any 2000. En el treball, es busca, per una ...
 • Creació d’un sistema d’alerta epidemiològica basat en models temporals discrets 

  Corominas Del Hoyo, Júlia (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2022-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu d’aquest treball és construir un sistema d’alerta epidemiol`ogica que pugui anticipar l’aparició de brots i permeti implementar les mesures necessàries a temps per a poder frenar l’augment de casos. Per això, ...
 • Estudio de los récords olímpicos con técnicas de "análisis de supervivencia" 

  Atao Salazar, Wilhem Oliver (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2022-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El análisis de supervivencia se suele utilizar en diversos estudios clínicos para estudiar el tiempo de un paciente hasta que presente un cierto evento (muerte, contraer una enfermedad. . . ). En este trabajo se aplicarán ...
 • Evolució demogràfica i econòmica d’Espanya i les seves Comunitats Autònomes al segle XXI 

  Solans Oncala, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2022-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Espanya ha viscut diferents canvis demogràfics i econòmics durant el segle XXI. L’arribada de població estrangera, l’augment de l’esperança de vida i la disminució del nombre de fills per dona han canviat l’estructura de ...
 • Creació d'interfície interactiva amb shiny per la modelització de sèries temporals: estudi mediambiental de la qualitat de l'aire 

  Amama Ben Hassun, Nora (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2022-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball es busca trobar una solució a un problema mediambiental mitjançant la predicció de les concentracions dels contaminants a l’aire. S’ha creat una interfície interactiva mitjançant shiny amb format d’un ...
 • Análisis del “atractivo” de las viviendas de Airbnb en Barcelona para un periodo de tiempo seleccionado 

  Companys Rufian, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2022-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Hoy en día tenemos mucha información antes de realizar el alquiler de una vivienda, toda esta información puede contener las claves que ayuden al éxito de sus propietarios, aunque estos no lo puedan ver. Utilizando ...
 • Associació entre el benestar mental i els hàbits alimentaris dels adults 

  Fuentes Rojas, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2022-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La importància de mantenir una dieta saludable i la seva relació amb la salut mental ha evolucionat a l'alça durant els últims anys i per això professionals de la salut demanden investigacions al respecte. Per donar resposta ...
 • Approaching the cold start problem in customer relationship management through lifetime value models 

  Guivernau Rosés, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2022)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Companies are often interested in assessing the future profitability of their customers. This is especially challenging for clients that the company recently acquired, given the small amount of information available. In ...
 • Estudio de la variabilidad otorgada al resultado de un tratamiento no farmacológico por causa del intervencionista 

  Herrera Santos, Tommy Harold (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2022)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En una intervención no farmacológica, donde el tratamiento sobre el paciente lo realiza un intervencionista, aparece una fuente de variabilidad, como resultado de las diferencias en los antecedentes y/o formación de los ...
 • Estudi de la longevitat a Espanya 

  Zhu, Yingying (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2022-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  A Espanya la longevitat ha augmentat en les últimes dècades però encara hi ha desigualtats en la mortalitat segons el sexe i a nivell territorial. La taula de mortalitat és l’instrument que permet analitzar el comportament ...
 • Análisis sobre la evolución del precio de la gasolina y el gasoil 

  Xu, Peilei (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2022-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En este trabajo, pretende analizar el impacto de los factores que provocan el aumento del precio de los carburantes. Concretamente, el estudio se centrará en la gasolina, el gasóleo y gasóleo para calefacción. Para poder ...
 • Estudio de la incorporación de nuevas empresas a la bolsa 

  Villalba Calpe, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2022-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Cuando las personas empiezan a invertir en bolsa, lo que más se busca es invertir en empresas grandes o consolidadas, quedando muchas veces en el olvido empresas que han entrado recientemente. En este trabajo, se va a ...

View more