Recent Submissions

 • Análisis del mercado aéreo doméstico de Estados Unidos 

  Cortejana Retamozo, Augusto (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2018-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El presente trabajo analiza el mercado aéreo doméstico de los Estados Unidos. Primero de todo, se investiga la evolución de su estructura y grado de competencia de las aerolíneas en los últimos años a través de los indicadores ...
 • Machine learning mediante Microsoft Azure: una aplicación sobre real-state 

  Montoya Guirado, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2018)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Resumen : Este trabajo explica de forma resumida el funcionamiento de la plataforma “Microsoft Azure”. Como veremos, se trata de una plataforma muy potente con diversas aplicaciones donde la característica principal es que ...
 • Relevancia de variables en Redes Neuronales 

  Sancho Morales, Saray (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Algunos algoritmos predictivos (como las redes neuronales) usualmente presentan mejores resultados en predicción que los modelos estadísticos que resuelven los mismos problemas (por ejemplo, el modelo de regresión lineal ...
 • Exploració d’una base de dades d’exercicis realitzats per estudiants de Probabilitat i Estadística 

  Sánchez Cabanes, Carla (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  CA Es disposa d'informació recopilada dels últims vuit anys (2012-2019) de docència de l'assignatura de Probabilitat i Estadística (PE) del grau d'Informàtica que imparteix la Universitat Politècnica de Catalunya. Bàsicament ...
 • Estudi de la fiabilitat de la escintigrafía miocardial 123I - MIBG en pacients caucàsics amb malaltia de Parkinson 

  Vivó Pascual, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  CA El propòsit d’aquest treball és l’estudi de les mesures preses per un conjunt de metges per a avaluar la fiabilitat de la tècnica d’imatge 123I −MIBG i concloure si és reproduıble. Els índexs estimats i interpretats ...
 • Models generatius d’aprenentatge profund: Estudi del Autoencoder Variacional 

  Vizoso Expósito, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  CA L’autoencoder variacional es tracta d’un model d’aprenentatge profund que parteix de la clàssica estructura dels autoencoders per tal de generar noves dades. Aquest procés és possible gràcies a emular el comportament ...
 • Models de xarxes neuronals versus models lineals per la predicció de sèries temporals 

  Zaldívar Villafranca, Clara (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  CA La predicció de valors futurs és una tècnica que ha causat un interès creixent en molts sectors, per això, s’estan estudiant nous mètodes per tal de poder conèixer les situacions futures de la manera més exacta ...
 • Rellevància de variables en models algorítmics predictius 

  Rovira Tauler, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  CA Machine Learning és un conjunt de mètodes que permeten als ordinadors aprendre de les dades per fer i millorar prediccions. Aquest conjunt de mètodes és un nou enfoc modern i té una millor precisió en la predicció ...
 • Construcció d’un paquet R per l’estudi de variables binaries compostes 

  Rovira Salvat, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  CA Aquest treball es centra en l’estudi d’esdeveniments compostos i, en particular, en el disseny d’assajos clínics on la variable principal és una variable binària composta. Es pretén construir una llibreria R amb funcions ...
 • Estudi de la mortalitat a Espanya i dels factors que afecten a l’esperança de vida 

  Reverter Palma, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  CA L'esperança de vida a Espanya no ha deixat d’augmentar al llarg dels anys i actualment té una de les poblacions més longeves del món. En aquest treball es fa un estudi de la mortalitat en la població espanyola tenint ...
 • Estudi del rendiment i evolució dels estudiants del grau de Matemàtiques (UPC) des d’un punt de vista del gènere 

  Pascual Terrón, Judith (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  CA En aquest treball s’analitzaran diverses variables referents als estudiants del grau de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya, incidint de forma rellevant en l’efecte del sexe, ja que actualment existeix ...
 • Predicción de las rentas de un censo mediante Regresión Logística y Regresión Logística Robusta 

  Zang, Jinduo (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  CAST En la regresión logística simple, las observaciones que son consideradas atípicas influyen en gran medida los resultados que arroja el modelo por los fundamentos en los cuales se rige, haciendo que éstos sean ...

View more