En la convocatòria 2014 el LUB proposà recerques a l'entorn de l'argument "observatori de l'urbanisme de les ciutats". La manca de finançament basal ha impedit donar continuïtat a la revista digital "D'UR Urbanism, architecture and cities now" però l'esforç col·lectiu dels membres del grup ha permès realitzar tots els altres formats previstos i obrir a més a més dues iniciatives de llarg abast.

Recent Submissions

View more