El grup de recerca treballa en el camp de l'estructura-funció de proteïnes d'interès biomèdic i biotecnològic. Es porta a terme el disseny i l?obtenció de proteïnes recombinants mitjançant tècniques d'enginyeria genètica. Aquestes proteïnes són purificades i caracteritzades per tècniques bioquímiques i espectroscòpiques. També es treballa en la modificació d'enzims per a aplicacions en processos biotecnològics d'interès industrial.

The research group works on the structure and function of proteins of biomedical and biotechnological relevance. Recombinant proteins are designed and obtained by means of genetic engineering techniques. These proteins are purified and characterised using biochemical and spectroscopic methods. Enzyme engineering and modification are also studied, for their application to biotechnological processes in industry.

The research group works on the structure and function of proteins of biomedical and biotechnological relevance. Recombinant proteins are designed and obtained by means of genetic engineering techniques. These proteins are purified and characterised using biochemical and spectroscopic methods. Enzyme engineering and modification are also studied, for their application to biotechnological processes in industry.

Recent Submissions

View more