Envíos recientes

  • Nous límits d'emissions contaminants en el transport marítim 

    Martínez de Osés, Francesc Xavier; Castells Sanabra, Marcel·la (2009)
    Presentación
    Acceso abierto
    El Llibre Blanc del Transport, de la Comissió Europea (COM (2001) 370 final), indicava en el seu moment, que per moure una tona de càrrega en un quilòmetre, un vaixell portacontenidors petit (1.300 TEU’s), precisava de ...

Muestra más