Recent Submissions

  • La funció Z de Riemann 

    Quer Bosor, Jordi (2014-01-31)
    Other
    Open Access
    El novembre de 1859 Riemann envià un manuscrit de sis fulls a l’Acadèmia de Berlín titulat Sobre el nombre de primers menors que una quantitat donada, el qual seria l’única publicació dedicada a la teoria de nombres de ...