Recent Submissions

  • Manipulació geomètrica dels blocs d'AutoCAD 

    Nogués Mañé, Carlos (2007-12)
    Working paper
    Open Access
    Aquest text és un recull de procediments per inserir els blocs d'AutoCAD de forma més eficient, en la resolució de problemes prèviament tipificats: la PRIMERA PART descriu protocols d'actuació que l'usuari haurà d'aplicar ...