Recent Submissions

  • Nota tècnica 1: projecte SETRAM 

    Sala Álvarez, José; Riba Sagarra, Jaume; Rey Micolau, Francesc; Villares Piera, Nemesio Javier; Vázquez Grau, Gregorio; Lamarca Orozco, M. Meritxell (2008-02-26)
    Other
    Restricted access - confidentiality agreement
    Un dels aspectes més crítics per assolir una definició avançada i realista del sistema SETRAM és la identificació de les tecnologies més adequades per a la localització d’usuaris mòbils, des de les ja existents (aplicables ...