Durant el periode 2014-2017, el grup ha participat en 7 projectes RDi competitius i 1 projecte d'innovació docent. Un membre del GIES pertany al comitè organitzador de l'Action COST TU 1208 -Civil Engineering Applications (Unió Europea) i ha estat membre de l'organització del congrés internacional d'aquesta Action COST a Barcelona. El grup ha publicat 27 articles en revistes indexades JCR, 25 articles i collaboracions en revistes no indexades, 2 capítols de llibre i 28 actas i presentacions a congressos. També consten 34 projectes no competitius o convenis amb administracions o empreses.

The group's aims are research, outreach, training and results transfer in fields related to geophysics and earthquake engineering.

The group's aims are research, outreach, training and results transfer in fields related to geophysics and earthquake engineering.

Recent Submissions

View more