L'objectiu d'aquest grup és consolidar institucionalment una relació acadèmica entre investigadors que fa més de disset anys que existeix. Actualment les persones d'aquest grup participen en catorze projectes nacionals i vint projectes europeus. També han col·laborat en la realització de 60 cursos (30-40 hores), 220 seminaris i 51 conferències internacionals.
Per mitjà d'aquesta nova estructura administrativa, aquest grup de recerca podrà emprendre projectes conjunts sota un nom propi i amb una massa crítica que permetrà afrontar nous i més grans reptes dins de la recerca bàsica i aplicada.

http://futur.upc.edu/(MC)2

The objective of this group is to institutionally consolidate the academic relationship of researchers who have been working together for more than 17 years. The members of this group are currently participating in 14 national projects and 20 European projects. They have also collaborated in the teaching of 60 courses (of between 30 and 40 hours each), 220 seminars and 51 international conferences. The establishment of this group will enable its researchers to propose and carry out joint projects under its name and with a critical mass that will allow them to take on greater challenges within their basic and applied research.

http://futur.upc.edu/(MC)2

The objective of this group is to institutionally consolidate the academic relationship of researchers who have been working together for more than 17 years. The members of this group are currently participating in 14 national projects and 20 European projects. They have also collaborated in the teaching of 60 courses (of between 30 and 40 hours each), 220 seminars and 51 international conferences. The establishment of this group will enable its researchers to propose and carry out joint projects under its name and with a critical mass that will allow them to take on greater challenges within their basic and applied research.

http://futur.upc.edu/(MC)2

Recent Submissions

View more