El grup consta de 18 membres doctors. Es un grup de llarga trajectòria l’activitat del qual es centra en el desenvolupament i fabricació de dispositius semiconductors. Per això disposa d’un laboratori de fabricació “Sala Blanca” que constitueix un element vertebrador de l’activitat del grup. En particular la recerca es centra en les cèl•lules solars fotovoltaiques i en el desenvolupament de tecnologies de fabricació més econòmiques: tecnologia laser per cèl•lules solars de Silici, fabricació de cèl•lules HIT ( Heterojunction with thin Intrinsec layer ) , IBC (Intedigitated Back Contact), capes de passivació, cèl•lules orgàniques, termofotovoltaic. Un altre focus d’activitat son els cristalls fotònics 3D ja sia en Silici com col•loïdals i tecnologies de manipulació de líquids a escala micromètrica. Finalment també treballem en el control de càrrega en dielèctrics de dispositius MEMS i MOS, i en desenvolupament, caracterització i control de sensors, en particular anemomètrics i químics.

http://futur.upc.edu/MNT

Research in micro and nanotechnology devices and their application in microelectronics, MEMSs, photonics and photovoltaic solar energy.

http://futur.upc.edu/MNT

Research in micro and nanotechnology devices and their application in microelectronics, MEMSs, photonics and photovoltaic solar energy.

http://futur.upc.edu/MNT

Recent Submissions

View more