Show simple item record

dc.contributorTorner Ribé, Jordi
dc.contributor.authorAlbertí i Serra, Oriol
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d’Enginyeria Gràfica i de Disseny
dc.date.accessioned2023-10-20T11:16:46Z
dc.date.available2023-10-20T11:16:46Z
dc.date.issued2023-07-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/395183
dc.description.abstractEn aquest treball es presenta el disseny d'un vehicle de muntanya elèctric destinat a persones amb discapacitat motora, junt amb l'explicació detallada de tot el procés dut a terme en la seva creació. Al llarg del treball s'expliquen les dificultats i reptes trobats, així com les decisions preses per superar-los. El model final ha de ser prou detallat i complet per a poder-se fabricar i les simulacions realitzades han de poder garantir la durabilitat i resistència física d'un hipotètic model real. A més, com a objectius també es buscarà la major facilitat de fabricació junt amb un preu accessible respecte la resta de models del mercat. Per aconseguir-ho, s'ha dut a terme un estudi de mercat per tindre una idea clara dels principals mecanismes a dissenyar, seguidament s'ha dissenyat cada component i mecanisme segons les necessitats mecàniques i estructurals requerides, a més s'ha utilitzat un mòdul de simulació per millorar els dissenys i validar les geometries finals. El programa de CAD emprat en la realització del projecte és el SolidWorks, aquest ha permès el disseny paramètric dels components així com l'anàlisi mitjançant elements finits del seu estat tensional. La seva utilització ha permès el procés iteratiu de disseny i validació que ha guiat el treball per obtenir un resultat final amb garanties de funcionament. Addicionalment, s'ha complementat el disseny propi amb parts estandarditzades prefabricades per alleugerir costos i abaratir el producte final. Així doncs, el disseny final de la bicicleta suposa una nova competència al mercat per la combinació d'unes especificacions tècniques competitives i un preu accessible. A més, suposa una millora en la inclusivitat d'aquelles persones discapacitades aficionades a la muntanya que desitgen explorar la natura i gaudir d'activitats a l'aire lliure.
dc.description.abstractEn este trabajo se presenta el diseño de un vehículo de montaña eléctrico destinado a personas con discapacidad motora, junto a la explicación detallada de todo el proceso llevado a cabo en su creación. A lo largo del trabajo se explican las dificultades y retos hallados, así como las decisiones tomadas para superarlos. El modelo final debe ser suficientemente detallado y completo para poder fabricarse y las simulaciones realizadas deben poder garantizar la durabilidad y resistencia física de un hipotético modelo real. Además, como objetivos también se buscará la mayor facilidad de fabricación junto con un precio accesible respecto al resto de modelos del mercado. Para ello, se ha llevado a cabo un estudio de mercado para tener una idea clara de los principales mecanismos a diseñar, seguidamente se ha diseñado cada componente y mecanismo según las necesidades mecánicas y estructurales requeridas, además se ha utilizado un módulo de simulación para mejorar los diseños y validar las geometrías finales. El programa de CAD empleado en la realización del proyecto es el SolidWorks, éste ha permitido el diseño paramétrico de los componentes así como el análisis mediante elementos finitos de su estado tensional. Su utilización ha permitido el proceso iterativo de diseño y validación que ha guiado al trabajo para obtener un resultado final con garantías de funcionamiento. Adicionalmente, se ha complementado el diseño propio con partes estandarizadas prefabricadas para aliviar costes y abaratar el producto final. Así pues, el diseño final de la bicicleta supone una nueva competencia en el mercado por la combinación de unas especificaciones técnicas competitivas y un precio accesible. Además, supone una mejora en la inclusividad de aquellas personas discapacitadas aficionadas a la montaña que deseen explorar la naturaleza y disfrutar de actividades al aire libre.
dc.description.abstractThis project presents the design of an electric mountain vehicle intended for people with motor disabilities, along with a detailed explanation of the entire process carried out in its creation. Throughout the project, the difficulties and challenges encountered are explained, as well as the decisions taken to overcome them. The final model must be sufficiently detailed and complete to be manufactured and the simulations carried out must guarantee the durability and physical resistance of a hypothetical real model. In addition, the greatest ease of manufacture will be sought, along with an accessible price compared to the rest of the models on the market. To achieve this, a market study has been carried out to have a clear idea of the main mechanisms to be designed, then each component and mechanism has been designed according to the required mechanical and structural needs, in addition, a simulation module is used to improve designs and validate final geometries. The CAD program used in the realization of the project is SolidWorks, which has allowed the parametric design of the components as well as the finite element analysis of their stress state. Its use has allowed the iterative design and validation process that has guided the project to obtain a final result with operational guarantees. Additionally, the design has been complemented with prefabricated standardized parts to lighten costs and make the final product cheaper. So, the final design of the bike represents a new competition in the market due to the combination of competitive technical specifications and an accessible price. In addition, it represents an improvement in the inclusivity for disabled people fond of the mountains and wish to explore nature and enjoy outdoor activities.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria mecànica
dc.subject.lcshElectric bicycles -- Design and construction
dc.subject.lcshMountain bikes
dc.subject.lcshDisabilities
dc.titleDisseny i validació d'una bicicleta de muntanya elèctrica adaptada per a persones amb paràlisi
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacBicicletes elèctriques -- Disseny
dc.subject.lemacBicicletes tot terreny -- Disseny i construcció
dc.subject.lemacDiscapacitat física
dc.identifier.slugPRISMA-178424
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2023-07-19T18:33:48Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola d'Enginyeria de Barcelona Est
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record