Show simple item record

dc.contributorAugé Serra, Montserrat
dc.contributor.authorTaganti Aghmir, Yassmine
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Òptica i Optometria
dc.date.accessioned2023-09-26T08:27:37Z
dc.date.available2023-09-26T08:27:37Z
dc.date.issued2023-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/394023
dc.description.abstractINTRODUCCIÓ La teràpia visual es tracta d’un procés d’ensenyament i aprenentatge per millorar les capacitats visuals, com són la percepció visual i/o la coordinació dels ulls que poden trobar-se alterades, per aconseguir una visió binocular eficient i còmoda. Es defineix com un conjunt d’exercicis d’entrenament i procediments dirigits sota la guia d’un òptic-optometrista i/o oftalmòleg especialitzat en visió binocular. La finalitat dels exercicis està clarament definida per millorar qualsevol simptomatologia i arribar a recuperar el control neurofisiològic visual de pacients amb anomalies binoculars no estràbiques, acomodatives, ull gandul o ambliopia i, com a conseqüència, aconseguir una millora en els problemes relacionats amb l’aprenentatge. OBJECTIUS Durant l’estància en els centres de teràpia visual, es va avaluar l’eficàcia de la teràpia visual en disfuncions vergencials i acomodatives i, fins i tot, en l’ambliopia i estudiar el benefici d’aquests entrenaments en les dificultats d’aprenentatge, rendiment i evolució en altres activitats. METODOLOGIA Per aquest estudi, s’han seleccionat 10 pacients diagnosticats, en la primera consulta, d’anomalies de la visió binocular en les que el tractament indicat va ser la realització de teràpia visual per un període de temps que s’han dut a terme en el Centre Universitari de la Visió (Terrassa) i el centre de teràpia visual Optometria Vilanova (Vilanova i la Geltrú). RESULTATS Els resultats obtinguts mostren l’evolució i la possible millora de les condicions binoculars de les que patien els pacients. LIMITACIONS I PERSPECTIVES És important anotar que l’efectivitat de la teràpia visual pot variar depenent de la condició específica i individual de cada individu.
dc.description.abstractINTRODUCCIÓN La terapia visual consiste en un proceso de entrenamiento y aprendizaje para mejorar las capacidades visuales, como son la percepción visual y/o la coordinación de los ojos que pueden alterarse, para conseguir una visión binocular eficiente y cómoda. Se define como un conjunto de ejercicios de entrenamiento y procedimientos dirigidos bajo la guía de un óptico-optometrista y/u oftalmólogo especializado en visión binocular. La finalidad de los ejercicios está claramente definida para mejorar cualquier sintomatología y llegar a recuperar el control neurofisiológico visual de pacientes con anomalías binoculares no estrábicas, acomodativas, ojo vago o ambliopía y, como consecuencia, conseguir una mejora en los problemas relacionados con el aprendizaje. OBJETIVO Durante la estancia en los centros de terapia visual, se evaluó la eficacia de la terapia visual en disfunciones vergenciales y acomodativas y, sobre todo, en la ambliopía y estudiar el beneficio de estos entrenamientos en las dificultades de aprendizaje, rendimiento y evolución en otras actividades. METODOLOGÍA Para este estudio, se han seleccionado 10 pacientes diagnosticados, en la primera consulta, de anomalías de la visión binocular en los que el tratamiento indicado fue la realización de terapia visual durante un período de tiempo que se han llevado a cabo en el Centro Universitario de la Visión (Terrassa) y el centro de terapia visual Optometría Vilanova (Vilanova y la Geltrú). RESULTADOS Los resultados obtenidos muestran la evolución y la posible mejora de las condiciones binoculares de los pacientes. LIMITACIONES Y PERSPECTIVAS Es importante señalar que la efectividad de la terapia visual puede variar dependiendo de la condición específica e individual de cada individuo.
dc.description.abstractINTRODUCTION Vision therapy is a training and learning process to improve visual abilities, such as visual perception and eye coordination that may be impaired, in order to achieve efficient and comfortable binocular vision. It is defined as a set of training exercises and procedures conducted under the guidance of an optician-optometrist or ophthalmologist specialized in binocular vision. The purpose of the exercises is clearly defined to improve any symptomatology and to recover the visual neurophysiological control of patients with non-strabismic binocular anomalies, accommodative, lazy eye or amblyopia and, consequently, to achieve an improvement in problems related to learning. OBJECTIVE During the stay in the visual therapy centers, the efficacy of visual therapy in vergence and accommodative dysfunctions and, above all, in amblyopia was evaluated and the benefit of these trainings in learning difficulties, performance and evolution in other activities was studied. METHODOLOGY For this study, 10 patients were selected who were diagnosed, at the first consultation, with binocular vision anomalies in whom the indicated treatment was the performance of visual therapy during a period carried out at the Centre Universitari de la Visió (Terrassa) and the Optometría Vilanova visual therapy center (Vilanova i la Geltrú). RESULTS The results obtained show the evolution and possible improvement of patients’ binocular conditions. LIMITATIONS AND PERSPECTIVES It is important to note that the effectiveness of vision therapy may vary depending on the specific and individual condition of everyone.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Ciències de la visió::Optometria
dc.subject.lcshVision training
dc.subject.lcshVisual perception
dc.subject.lcshBinocular vision
dc.subject.lcshLearning disabled children
dc.titleDiagnòstic i tractament de disfuncions visuals a nens amb problemes d´aprenentatge al CUV
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacEntrenament visual
dc.subject.lemacPercepció visual
dc.subject.lemacVisió binocular
dc.subject.lemacInfants amb trastorns d'aprenentatge
dc.identifier.slugPRISMA-176852
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2023-07-14T18:32:39Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorFacultat d'Òptica i Optometria de Terrassa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record