L'objectiu general de les activitats investigadores del Grup és l'estudi de les propietats microscòpiques de líquids i sòlids mitjançant la simulació per ordinador. Aquesta metodologia permet aprofundir en la comprensió dels fonaments de les propietats de la matèria al nivell atòmic. Utilitzem la dinàmica molecular i tècniques de Montecarlo. Les línies de treball actualment en curs es poden agrupar de la manera següent: Dissolucions iòniques: efectes del dissolvent sobre les interaccions entre ions i en els processos de bescanvi iònic. Dinàmica de solvatació. Electròlits, biomolècules en dissolució. Líquids iònics: sals foses. Factors d'estructura. Propietats de transport no electrònic. Influència de la polaritzabilitat induïda dels ions. Líquids moleculars: aigua, alcohols, amides... Influència dels ponts d'hidrogen en l'estructura i les propietats dinàmiques. Polímers. Aigua i alcohols en condicions extremes. Aigua confinada. Compostos organoclorats en fase líquida. Simulació semiquàntica de líquids moleculars. Líquids quàntics: estudi de líquids, gasos i sòlids quàntics a molt baixa temperatura mitjançant mètodes de Montecarlo quàntics. Hidrogen, heli i gasos alcalins en estat condensat de Bose-Einstein. Sistemes homogenis (en tres o menys dimensions) i sistemes inhomogenis (capes, gotes).

Pàgina web del grup de recerca

Recent Submissions

View more