Show simple item record

dc.contributorCendra Gascón, María del Mar
dc.contributorSubirats Medina, Jessica
dc.contributor.authorJané Lloret, Ramon
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia
dc.date.accessioned2023-09-19T15:08:25Z
dc.date.available2023-09-19T15:08:25Z
dc.date.issued2023-09-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/393686
dc.descriptionAquest TFG està dins el projecte europeu LifeSPOT
dc.description.abstractGroundwater, as the primary source of freshwater globally, represents approximately 97% of the total freshwater supply on Earth. However, this vital resource is exposed to contamination resulting from human activities such as agriculture, livestock farming, and industry. In particular, the use of fertilizers, application of pesticides, and indiscriminate use of antibiotics can infiltrate the soil, reach aquifers, and lead to the presence of contaminants such as antibiotics, pesticides, and antibiotic resistance genes. Within the scope of this study, the efficiency of a green technology system, based on microalgae and bacteria along with wood and cork pellets, in the removal of antibiotics, pesticides, and antibiotic resistance genes in groundwater contaminated by agricultural exploitation was investigated. The abundance of three antibiotic resistance genes (ARGs) (sul1, qnrS1, and tetM), as well as the integrase gene of class 1 integrons (intI1), related to gene mobilization among bacteria, was determined in the untreated groundwater and at different points in the pilot plant using qPCR. Additionally, the 16S rRNA gene, used as an indicator of bacterial abundance in the samples under study, was also analyzed. Antibiotics and pesticides were analyzed in the same samples using liquid chromatography-mass spectrometry (HPLC-MS and/or GC-MS) technologies. The results obtained indicate that the technology based on microalgae and bacteria, in conjunction with wood and cork pellets, could be optimal for the removal of ARGs. However, it is important to ensure that the bacteria introduced into the system, responsible for contaminant removal in water, are not carriers of these genes. Furthermore, the green technology used in this study proved to be effective in the removal of antibiotics and pesticides in contaminated waters. These findings highlight the importance of addressing these issues and demonstrate the efficacy of green technologies in the removal of these contaminants, thus contributing to the preservation of water quality and environmental protection.
dc.description.abstractL'aigua subterrània, com a principal font d'aigua dolça a nivell mundial, representa aproximadament el 97% del subministrament total d'aigua dolça a la Terra. No obstant això, aquest recurs vital està exposat a la contaminació derivada d'activitats humanes com l'agricultura, la ramaderia i la indústria. En particular, l'ús de fertilitzants, l'aplicació de plaguicides i l'ús indiscriminat d'antibiòtics poden infiltrar-se al sòl, arribar als aqüífers i donar lloc a la presència de contaminants, com ara antibiòtics, plaguicides i gens de resistència als antibiòtics. En el marc d'aquest estudi, s'ha investigat l'eficiència d'un sistema de tecnologia verda, basat en microalgues i bacteris juntament amb pèl·lets de fusta i suro, en l'eliminació d'antibiòtics, plaguicides i gens de resistència als antibiòtics en aigües subterrànies contaminades per explotació agrícola. L'abundància de tres gens de resistència als antibiòtics (ARGs) (sul1, qnrS1 i tetM), així com el gen d'integrassa d'integrons de classe 1 (intI1), relacionat amb la mobilització de gens entre bacteris, es va determinar en aigües subterrànies a tractar i en diferents punts de la planta pilot mitjançant qPCR. A més, també es va analitzar el gen 16S RNAr, utilitzat com a indicador de l'abundància bacteriana en les mostres d'estudi. Tanmateix en les mateixes mostres es van analitzar antibiòtics i plaguicides utilitzant tecnologies d'espectrometria de masses amb cromatografia líquida (HPLC-MS i/o GC-MS). Els resultats obtinguts indiquen que la tecnologia basada en microalgues i bacteris, juntament amb pèl·lets de fusta i suro, podria ser òptima per a l'eliminació d'ARGs. No obstant això, és important garantir que els bacteris introduïts en el sistema, encarregats de l'eliminació de contaminants a l'aigua, no siguin portadors d'aquests gens. D'altra banda, la tecnologia verda utilitzada en aquest estudi va mostrar-se eficaç en l'eliminació d'antibiòtics i plaguicides en aigües contaminades. Els resultats destaquen la importància d'abordar aquests problemes i demostren l'eficàcia de les tecnologies verdes en l'eliminació d'aquests contaminants, contribuint així a la preservació de la qualitat de l'aigua i la protecció del medi ambient.
dc.description.abstractEl agua subterránea, como principal fuente de agua dulce a nivel mundial, constituye aproximadamente el 97% del suministro total de agua dulce en la Tierra. Sin embargo, este recurso vital está expuesto a la contaminación derivada de actividades humanas como la agricultura, la ganadería y la industria. En particular, el uso de fertilizantes, la aplicación de pesticidas y el uso indiscriminado de antibióticos pueden infiltrarse en el suelo, llegar a los acuíferos y dar lugar a la presencia de contaminantes, como antibióticos, pesticidas y genes de resistencia a los antibióticos. En el marco de este estudio, se investigó la eficiencia de un sistema de tecnología verde, basado en microalgas i bacterias junto con pellets de madera y corcho, en la eliminación de antibióticos, pesticidas y genes de resistencia a los antibióticos en aguas subterráneas contaminadas por explotación agrícola. La abundancia de tres genes de resistencia a antibióticos (ARGs) (sul1, qnrS1 y tetM), así como el gen de integrasa de integrones de clase 1 (inlt1), relacionado con la movilización de genes entre bacterias, se determinó en aguas subterráneas a tratar y en diferentes puntos de la planta piloto mediante qPCR. Además, también se analizó el gen 16S rRNA, utilizado como indicador de la abundancia bacteriana en las muestras de estudio. En las mismas muestras también se analizaron antibióticos y pesticidas utilizando tecnologías de espectrometría de masas con cromatografía líquida (HPLC-MS y/o GC-MS). Los resultados obtenidos indican que la tecnología basada en microalgas y bacterias en conjunto con pellets de madera y corcho podría ser óptima para la eliminación de ARGs, sin embargo, es importante garantizar que las bacterias introducidas en el sistema, encargadas en la eliminación de contaminantes en el agua, no sean portadoras de dichos genes. Por otra parte, la tecnología verde utilizada en el presente estudio mostró ser eficaz en la eliminación de antibióticos y pesticidas en aguas contaminadas. Los resultados destacan la importancia de abordar estos problemas y demuestran la eficacia de tecnologías verdes en la eliminación de estos contaminantes, contribuyendo así a la preservación de la calidad del agua y la protección del medio ambiente
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria agroalimentària
dc.subject.lcshGroundwater -- Purification
dc.subject.lcshGroundwater -- Pollution
dc.subject.otherAntibiòtics
dc.subject.otherPesticides
dc.subject.otherAigües contaminades
dc.subject.otherGens de resistència a antibiòtics
dc.titleSolucions verdes per al tractament de la contaminació de les aigües subterrànies: avaluació de la disminució d'antibiòtics, pesticides i gens de resistència als antibiòtics mitjançant un fotobiorreactor a escala real
dc.title.alternativeSolucions verdes per al tractament de la contaminació de les aigües subterrànies: avaluació de la disminució d'antibiòtics, pesticidesi gens de resistència als antibiòtics mitjançant un fotobiorreactor a escala real
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacAigües subterrànies -- Depuració
dc.subject.lemacAigües subterrànies -- Contaminació
dc.identifier.slugPRISMA-181464
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2023-09-08T03:32:24Z
dc.audience.educationlevelEstudis de primer/segon cicle
dc.audience.mediatorEscola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES BIOLÒGICS (Pla 2009)
dc.description.sdgObjectius de Desenvolupament Sostenible::6 - Aigua Neta i Sanejament


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record