Show simple item record

dc.contributorAguiló Aran, Claudi
dc.contributorMaristany Jackson, Lorena
dc.contributor.authorGutiérrez Torra, Oriol
dc.contributor.authorGonzález Valenzuela, Axel
dc.date.accessioned2023-09-07T11:37:42Z
dc.date.available2023-09-07T11:37:42Z
dc.date.issued2023-07-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/393230
dc.description.abstractLa imprescindibilitat de la sobirania alimentària es veu amenaçada per la manca de relleu generacional en el sector agroalimentari, amb els riscos inherents que implica dependre de tercers i d'importacions exteriors en factors estratègics. Així doncs, el present projecte té com a objectiu reivindicar el decadent patrimoni arquitectònic del Delta de la Tordera mitjançant la rehabilitació del Molí de la Pedrera, per establir-hi el Centre d'Investigació i Capacitació Agrària (CICA). Aquest centre funcionarà com a institució dedicada a la recerca, formació i divulgació, especialitzant-se en l'estudi i desenvolupament de tècniques i sistemes d'optimització per a la producció hortícola, i posteriorment s'ensenyaran i distribuiran entre tots els productors locals amb l'objectiu de millorar la seva competitivitat en el sector agroalimentari. A més a més, es durà a terme un innovador sistema integral de formació i assessorament tècnic, tant per a productors consolidats en el mercat com per a la nova generació d'agricultors, prioritzant un enfocament pràctic que apliqui el coneixement adquirit de manera efectiva. Així mateix, es crearà una marca associada als productes produïts al Molí de la Pedrera, contribuint a prestigiar, reivindicar i visibilitzar el gremi i el territori en què es desenvolupa. Aquest espai també tindrà com a finalitat servir d'aixopluc, punt de trobada i organització col·lectiva per als diferents agricultors del Delta de la Tordera, una mancomunitat on puguin reunir-se i compartir el seu coneixement amb la part formativa. Per últim, es durà a terme l'adequació de l'entorn del Molí de la Pedrera, resolent les discontinuïtats peatonals existents i millorant les connexions cap als nuclis municipals de Malgrat de Mar i Palafolls, mitigant en certa mesura l'amenaça d'inundacions que assetja aquest territori.
dc.description.abstractLa imprescindibilidad de la soberanía alimentaria se ve amenazada por la carencia de relieve generacional en el sector agroalimentario, con los riesgos inherentes que implica depender de terceros y de importaciones exteriores en factores estratégicos. Así pues, el presente proyecto tiene como objetivo reivindicar el decadente patrimonio arquitectónico del Delta de la Tordera mediante la rehabilitación del Molí de la Pedrera, para establecer el Centro de Investigación y Capacitación Agraria (CICA). Este centro funcionará como institución dedicada a la investigación, formación y divulgación, especializándose en el estudio y desarrollo de técnicas y sistemas de optimización para la producción hortícola, y posteriormente se enseñarán y distribuirán entre todos los productores locales con el objetivo de mejorar su competitividad en el sector agroalimentario. Además, se llevará a cabo un innovador sistema integral de formación y asesoramiento técnico, tanto para productores consolidados en el mercado como para la nueva generación de agricultores, priorizando un enfoque práctico que aplique el conocimiento adquirido de forma efectiva. Asimismo, se creará una marca asociada a los productos producidos en el Molí de la Pedrera, contribuyendo a prestigiar, reivindicar y visibilizar el gremio y el territorio en el que se desarrolla. Este espacio también tendrá como finalidad servir de cobijo, punto de encuentro y organización colectiva para los diferentes agricultores del Delta de la Tordera, una mancomunidad donde puedan reunirse y compartir su conocimiento con la parte formativa. Por último, se llevará a cabo la adecuación del entorno del Molí de la Pedrera, resolviendo las discontinuidades peatonales existentes y mejorando las conexiones hacia los núcleos municipales de Malgrat de Mar y Palafolls, mitigando en cierta medida la amenaza de inundaciones que asedia este territorio.
dc.description.abstractThe indispensability of food sovereignty is threatened by the lack of generational relief in the agri-food sector, with the inherent risks involved in depending on third parties and foreign imports for strategic factors. Therefore, the present project aims to reclaim the decadent architectural heritage of the Delta de la Tordera through the rehabilitation of the Molí de la Pedrera, in order to establish the Agricultural Research and Training Center (CICA). This center will function as an institution dedicated to research, training and dissemination, specializing in the study and development of optimization techniques and systems for horticultural production, and will subsequently be taught and distributed among all local producers with the aim of improving its competitiveness in the agri-food sector. In addition, an innovative comprehensive system of training and technical advice will be carried out, both for producers established in the market and for the new generation of farmers, prioritizing a practical approach that applies the knowledge acquired effectively. Likewise, a brand associated with the products produced at the Molí de la Pedrera will be created, contributing to the prestige, claim and visibility of the guild and the territory in which it is developed. This space will also serve as a shelter, meeting point and collective organization for the different farmers of the Delta de la Tordera, a community where they can meet and share their knowledge with the training part. Finally, the adaptation of the surroundings of the Molí de la Pedrera will be carried out, solving the existing pedestrian discontinuities and improving the connections to the municipal centers of Malgrat de Mar and Palafolls, mitigating to some extent the threat of floods that besieges this territory.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Arquitectura::Tipologies d'edificis
dc.subject.lcshBuildings -- Remodeling for other use
dc.subject.lcshAgricultural colleges
dc.subject.lcshFlood control
dc.subject.lcshTordera River Delta
dc.subject.otherRehabilitació - Molí - Sobirania alimentària - Pagesia - Aigua - Bastida
dc.titleCICA : nou Centre d’Investigació i Capacitació Agroalimentària a partir de la rehabilitació del Molí de la Pedrera i el seu entorn
dc.typeMaster thesis
dc.subject.lemacReconversió d'edificis
dc.subject.lemacEscoles d'agronomia
dc.subject.lemacInundacions -- Control
dc.subject.lemacTordera, Delta del (Catalunya)
dc.identifier.slugPRISMA-179624
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2023-07-28T18:45:13Z
dc.audience.educationlevelMàster
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
dc.audience.degreeMÀSTER UNIVERSITARI EN ARQUITECTURA (Pla 2015)
dc.contributor.committeeMemberCrosas Armengol, Carles
dc.contributor.committeeMemberAguiló Aran, Claudi
dc.contributor.committeeMemberArribas Sánchez, Cristina


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record