Show simple item record

dc.contributorTorner Ribé, Jordi
dc.contributor.authorPuchalt Vidal, Àlex
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d’Enginyeria Gràfica i de Disseny
dc.date.accessioned2023-07-19T06:59:39Z
dc.date.issued2023-05-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/391637
dc.description.abstractL’objectiu principal d’aquest projecte és el disseny CAD, CAE i CAM d’una bateria d’alt voltatge per a una motocicleta elèctrica de competició. Es tractarà de dimensionar correctament la bateria per aconseguir les voltes que dura la carrera en la qual competirà el prototip elèctric, tenint en compte un bon comportament tèrmic i elèctric d’aquesta, així com una correcta selecció de materials i components per a dur a terme la seva fabricació a la vida real. Al seu torn, s’hauran de tenir en compte els requisits de seguretat que imposa la normativa de la competició en la qual participarà el prototip. Per aconseguir aquest objectiu, s’empraran diverses eines com el modelatge 3D, les simulacions per ordinador tant estructurals com tèrmiques i finalment l’ajuda de la fabricació assistida per ordinador. El disseny CAD implicarà la creació amb tot detall del model de la bateria en 3D, el qual s’utilitzarà posteriorment per a realitzar les corresponents simulacions. La selecció de materials adequats serà la clau del projecte, es tindran en compte característiques com la conductivitat elèctrica o la dissipació tèrmica. A continuació, es realitzaran les simulacions CAE per acabar d’ajustar el disseny. Finalment, es procedirà a realitzar la fabricació assistida per computadora (CAM) per a algunes parts de la bateria, així com altres processos de fabricació per a la resta de components. Durant la fabricació es tindran en compte les toleràncies i ajustos especificats durant el disseny. Finalment, s’obtindrà un prototip real i funcional que formarà part del prototip “ePR03” per a participar en la VII edició de la competició MotoStudent.
dc.description.abstractEl objetivo principal de este proyecto es el diseño CAD, CAE y CAM de una batería de alto voltaje para una motocicleta eléctrica de competición. Se tratará de dimensionar correctamente la batería para alcanzar las vueltas que dura la carrera en la que competirá el prototipo eléctrico, teniendo en cuenta un buen comportamiento térmico y eléctrico de esta, así como una correcta selección de materiales y componentes para llevar a cabo su fabricación en la vida real. A su vez, se deberán tener en cuenta los requisitos de seguridad que impone la normativa de la competición en la que participará el prototipo. Para alcanzar este objetivo, se emplearán diversas herramientas como el modelado 3D, las simulaciones por ordenador tanto estructurales como térmicas y finalmente la ayuda de la fabricación asistida por ordenador. El diseño CAD implicará la creación con todo detalle del modelo de la batería en 3D, el cual se utilizará posteriormente para realizar las correspondientes simulaciones. La selección de materiales adecuados será la clave del proyecto, se tendrán en cuenta características como la conductividad eléctrica o la disipación térmica. A continuación, se realizarán las simulaciones CAE para acabar de ajustar el diseño. Finalmente, se procederá a realizar la fabricación asistida por computadora (CAM) para algunas partes de la batería, así como otros procesos de fabricación para el resto de componentes. Durante la fabricación se tendrán en cuenta las tolerancias y ajustes especificados durante el diseño. Finalmente, se obtendrá un prototipo real y funcional que formará parte del prototipo “ePR03” para participar en la VII edición de la competición MotoStudent.
dc.description.abstractThe main goal of this project is the CAD, CAE and CAM design of a high voltage battery for an electric motorcycle designed for competition. The battery will be correctly sized to achieve the laps in the race in which the electric prototype will compete, taking into account the good thermal and electrical behaviour of the electric prototype, as well as a correct selection of materials and components for real-life manufacture. In turn, the safety requirements imposed by the competition rules in which the prototype will participate must be taken into account. To achieve this goal, various tools will be used such as 3D modelling, structural and thermal computer simulations and eventually computer-assisted manufacturing aid. The CAD design will involve the detailed creation of the 3D battery model, which will then be used to perform the corresponding simulations. The selection of suitable materials will be the key to the project, taking into account features such as electrical conductivity or thermal dissipation. CAE simulations will then be performed to finish adjusting the design. Finally, computer-assisted manufacturing (CAM) will be carried out for some parts of the battery, as well as other manufacturing processes for the components. During manufacturing, the tolerances and adjustments specified during the design will be taken into account. Finally, a real and functional prototype will be obtained that will be part of the prototype “ePR03” to participate in the VII edition of the MotoStudent competition.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria mecànica
dc.subject.lcshElectric motorcycles
dc.subject.lcshRacing
dc.subject.otherBatería Eléctrica
dc.subject.otherMotocicleta de Competición
dc.subject.otherMecánica
dc.subject.otherDiseño CAD
dc.subject.otherDiseño CAE
dc.subject.otherDiseño CAM
dc.titleDiseño y fabricación de una batería para una motocicleta eléctrica de competición
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacMotocicletes elèctriques
dc.subject.lemacMotocicletes de competició
dc.identifier.slugPRISMA-172883
dc.rights.accessRestricted access - confidentiality agreement
dc.date.lift2028-05-02
dc.date.updated2023-06-29T09:49:15Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola d'Enginyeria de Barcelona Est
local.nextaccessrightRestricted access - author's decision


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record