Collections in this community

Recent Submissions

 • [Fachada principal] 

  Jujol, Josep Maria, 1879-1949 (Universitat Politècnica de Catalunya, 1905)
  Restricted access - patrimonial policy
  1 plànol alçat de la façana d'un establiment termal. Forma part d'un conjunt de 4 plànols del projecte final de carrera de Jujol. Té la signatura del Secretari A. Casademunt
 • Piso segundo 

  Jujol, Josep Maria, 1879-1949 (Universitat Politècnica de Catalunya, 1905)
  Restricted access - patrimonial policy
  1 plànol de planta del segon pis d'un establiment termal. Forma part d'un conjunt de 4 plànols del projecte final de carrera de Jujol. Té la firma del Secretari A. Casademunt
 • Figures retallades 

  Jujol, Josep Maria, 1879-1949
  Restricted access - patrimonial policy
  25 papers de diferents colors retallats amb formes d'animals, persones, plantes i arabescos, enganxats sobre cartolina
 • Porta de la capella mossàrab de la Catedral de Toledo 

  Jujol, Josep Maria, 1879-1949 (Universitat Politècnica de Catalunya, 1905)
  Restricted access - patrimonial policy
  Plànol de detall de la porta de la capella mossàrab de la Catedral de Toledo. Fou realitzat per Josep Maria Jujol i Rafael Masó com a exercici de la carrera d'arquitectura.
 • Alçat de l'Amfiteatre Flavi (Colosseu) 

  Jujol, Josep Maria, 1879-1949 (Universitat Politècnica de Catalunya, 1901)
  Restricted access - patrimonial policy
  Alçat de l'Amfiteatre Flavi (Colosseu) de Roma. Realitzat per Josep Maria Jujol durnat els seus anys d'estudia a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona.
 • Planterreno 

  Jujol, Josep Maria, 1879-1949 (Universitat Politècnica de Catalunya, 1905)
  Restricted access - patrimonial policy
  1 plànol de la planta baixa d'un establiment termal. Forma part d'un conjunt de 4 plànols del projecte final de carrera de Jujol. Està signat pel Secretari A. Casademunt.
 • Primer piso 

  Jujol, Josep Maria, 1879-1949 (Universitat Politècnica de Catalunya, 1905)
  Restricted access - patrimonial policy
  1 plànol de planta del primer pis d'un establiment termal. Forma part d'un conjunt de 4 plànols del projecte final de carrera de Jujol. Té la signatura del Secretari A. Casademunt