Estudiar les tècniques constructives aplicades als edificis objecte de restauració o rehabilitació i avaluar el seu comportament pel que fa a les característiques de seguretat, durabilitat i habitabilitat

Estudiar i aplicar mètodes de diagnosi adaptats a la casuística de l'edificació existent

Estudiar els mètodes i sistemes de rehabilitació, reparació manteniment i millora dels edificis en general, així com els més específics d'intervenció restauratòria dels edificis i conjunts patrimonials.

Experimentar l'aplicació de tècniques i mètodes per a la restauració i rehabilitació d'edificis mitjançant l'impuls i la participació en programes de recerca o en casos concrets de projectes i obres referents a aquests temes.

Impulsar activitats de debat i divulgació sobre els temes relatius a l'anàlisi i les tècniques de restauració i rehabilitació d'edificis, que possibilitin el contrast de coneixements i la formació de tècnics especialistes en aquests àmbits

Generar o participar en plataformes d'intercan

http://futur.upc.edu/DITEC

Recent Submissions

View more