Show simple item record

dc.contributorDeulofeu Aymar, Joaquim
dc.contributor.authorCervilla Rovira, Marc
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Organització d'Empreses
dc.date.accessioned2023-07-05T07:31:54Z
dc.date.available2023-07-05T07:31:54Z
dc.date.issued2023-05-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/390152
dc.description.abstractAquest document tractarà sobre un treball de fi de grau basat en el desenvolupament d'un generador d'horaris. L'objectiu principal del projecte és crear una eina capaç de generar els horaris dels treballadors d'una empresa de manera automàtica i personalitzada, utilitzant tecnologies com JavaScript, NodeJs i les bases de dades de MS SQL Server. El projecte intenta donar solució al problema que pateixen moltes empreses respecte a la infinitat de possibilitats existents en un horari de treball i tenint en compte totes les restriccions que comporta. Nosaltres proposem una funcionalitat en una pàgina web per tal que l'usuari pugui realitzar l'assignació horària de manera senzilla i eficient. El treball es divideix en diverses etapes, començant per una introducció detallada, on definim l'abast i la naturalesa del projecte, així com tota la teoria relacionada. També mostrem l'etapa de planificació i gestió, que inclou un informe de sostenibilitat que analitza els aspectes ambientals, econòmics i socials del projecte. A més a més, s'estableix la planificació temporal i el pressupost d'aquest. Posteriorment, procedim a explicar la fase de desenvolupament, des del disseny del software fins a la implementació d'aquest. Addicionalment, indiquem pas a pas el procés d'implementació del codi i, un cop acabat, duem a terme certes proves per comprovar l'eficiència del sistema. En tot moment, es busca proporcionar informació clara i comprensible per al lector, intercalant figures i taules per visualitzar les explicacions. Finalment, es presenten les principals conclusions obtingudes al llarg del procés. En definitiva, amb aquest treball de fi de grau, s'espera contribuir en l'àmbit de la planificació horària i proporcionar una eina per a les empreses interessades en gestionar eficientment els horaris dels seus treballadors.
dc.description.abstractThis document will be about a bachelor's thesis project focused on the development of a schedule generator. The main objective of the project is to create a tool capable of automatically and personalized generating schedules for employees of a company, using technologies such as JavaScript, Node.js, and MS SQL Server databases. The project aims to provide a solution to the problem that many companies face regarding the countless possibilities involved in schedule planning, considering all the associated constraints. We propose a functionality on a web page to allow users to easily and efficiently perform schedule assignments. The work is divided into several stages, starting with a detailed introduction where the scope and nature of the project are defined, along with all the related theory. The planning and management phase is also presented, including a sustainability report that analyzes the environmental, economic, and social aspects of the project. Additionally, the project timeline and budget are established. Subsequently, the development phase is explained, from software design to implementation. Furthermore, a step-by-step description of the code implementation process is provided, followed by certain tests to verify the system's efficiency. Throughout, the aim is to provide clear and understandable information for the reader, incorporating figures and tables to enhance explanations. Finally, the main conclusions derived from the entire process are presented. In summary, with this bachelor's thesis, we aim to contribute to the field of schedule planning and provide a tool for companies interested in efficiently managing their workers' schedules.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Economia i organització d'empreses::Gestió i direcció::Recursos humans
dc.subject.lcshHours of labor--Planning
dc.subject.lcshJavaScript (Computer program language)
dc.subject.lcshSQL server
dc.subject.otherhorari
dc.subject.otherrestriccions
dc.subject.otherprogramació de restriccions
dc.subject.otherjavascript
dc.subject.othernodejs
dc.subject.otherSQL Server
dc.subject.otherbacktracking
dc.subject.otherlogic solver
dc.subject.otherSAT
dc.subject.otherautoscheduling
dc.subject.otherbacktracking
dc.subject.otherconstraint programming
dc.subject.otherjavascript
dc.subject.othernodejs
dc.subject.otherSQL Server
dc.subject.othernurse scheduling problem
dc.subject.otherlogic solver
dc.subject.otherSAT
dc.titleCreació d'un generador d'horaris automàtic i personalitzat
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacJornada de treball--Planificació
dc.subject.lemacJavaScript (Llenguatge de programació)
dc.subject.lemacSQL (Llenguatge de programació)
dc.identifier.slug176422
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2023-06-19T11:32:27Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorFacultat d'Informàtica de Barcelona
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA (Pla 2010)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record