Summary

 • Portada 

  Unknown author (Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, 2023-06-30)
  Article
  Open Access
  Portada del número 52 de la Revista ACE.
 • Multi-Criteria Decision Analysis Inputs for Planning the Implementation of Nature-based Solutions in Urban Contexts 

  Jiménez-Ariza, Sara Lucía; Rey, Carlos Vicente; Rodríguez, Juan Pablo; Guzmán-Ramírez, Manuela (Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, 2023-06-30)
  Article
  Open Access
  El disseny urbà sensible a l’aigua i les solucions basades en la natura (SbN) constitueixen una aproximació alternativa per al maneig de l’aigua i els ecosistemes que requereix integració amb la normativa local. En aquest ...
 • University Planning in Africa Through Research: The Urban & Architectural Design of the UAN Campus as an Innovative Educational Complex 

  Campos Calvo-Sotelo, Pablo (Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, 2023-06-30)
  Article
  Open Access
  La planificació urbanística-arquitectònica d’un campus, en clau de qualitat, es nodreix tant d’un procés previ de recerca en la cultura local com d’un altre que explori les tipologies espacials més transcendents generades ...
 • Exploring the Quality of Open Public Spaces in Historic Jeddah 

  Imam, Ayman; Helmi, Mansour; Alkadi, Amr; Hegazy, Ibrahim (Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, 2023-06-30)
  Article
  Open Access
  Aquest estudi avalua la qualitat dels espais públics a Jeddah, Aràbia Saudita, utilitzant l’Índex d’Espais Públics i proporciona recomanacions per millorar-ne l’habitabilitat. Els espais públics són crucials per a les ...
 • Características de los pasajes comerciales y las grandes galerías modernas de Las Palmas de Gran Canaria: una revisión teórica sobre el espacio colectivo 

  Castro González, Óscar Ignacio de (Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, 2023-06-30)
  Article
  Open Access
  L’espai col·lectiu és una categoria urbana que mostra la complexitat de la ciutat en qüestionar els límits que tradicionalment imposa la titularitat duna parcel·la. Aquests espais privats d’ús públic estenen la influència ...
 • Impacto de la arquitectura y su conservación sobre la reducción de la delincuencia 

  Sanz Ortega, Inmaculada; Soler Severino, Manuel J. (Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, 2023-06-30)
  Article
  Open Access
  Analitzant els delictes del Codi Penal, es conclou que el 47,79% de les infraccions penals tenen influència de l’entorn d’on es cometen. Relacionant aquestes 47,79% infraccions amb l’estadística de la criminalitat, es ...
 • Place-making as an Approach to Develop Informal Housing Area's Urban Spaces 

  Mehanna, Wesam; Mehanna, Walaa (Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, 2023-06-30)
  Article
  Open Access
  Les zones d'habitatges informals existeixen en la majoria de les ciutats del món, tant als països avançats com en els que estan en vies de desenvolupament. Malgrat els esforços dels països per eliminar-les, aquest model ...
 • A Space Syntax Approach: Covid-19 and Socio-Spatial Inequalities in Bogotá, Colombia 

  Barbosa, Vasco; Thoene, Ulf; García Alonso, Roberto; Chaparro, Paulo Alejandro (Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, 2023-06-30)
  Article
  Open Access
  Durant els darrers tres anys, governs de tot el món han implementat diverses mesures de política pública per mitigar els efectes multifacètics del virus Covid-19 des de la seva declaració oficial com a pandèmia per ...
 • Insatisfacción residencial post-relocalización de asentamientos informales en viviendas sociales: una revisión sistemática de la literatura 

  Marín-Villegas, Juan Carlos; Sabatini Downey, Francisco Rafael; Gatica-Neira, Francisco Eduardo (Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, 2023-06-30)
  Article
  Open Access
  Recerques en països del sud global han trobat alts nivells d'insatisfacció entre les persones re-localitzades d'assentaments informals en habitatges socials, malgrat que en els nous hàbitats existeixen regularment millors ...
 • Contribución a la medición de la eficiencia del sistema habitacional subsidiario en Chile 

  Vergara-Perucich, José Francisco (Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, 2023-06-30)
  Article
  Open Access
  Aquest article ofereix els resultats d’una exploració empírica sobre l’eficiència de la política xilena d’habitatges, caracteritzada per un enfocament subsidiari que, malgrat mantenir un augment sostingut de la inversió ...
 • La noción de la arquitectura corpórea en el libro Le Colombières: ses jardins et ses décors de Ferdinand Bac: sensorialidad motriz, háptica y simbolismo 

  Curiel Gámez, Fernando (Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, 2023-06-30)
  Article
  Open Access
  Segons Alberto Pérez-Gómez, el tractat d’Hypnerotomachia juntament amb altres textos clàssics escrits per Piranesi, Boulleé, i altres, han representat un contrapès a la visió tècnica de la teoria de l’arquitectura representada ...
 • Valoración patrimonial de la capilla del Colegio de San Simón (1953-1955), en Ibagué, Colombia 

  Velandia Silva, César Augusto; Aponte García, Gloria; Peñaloza Kairuz, Eduardo; Peinado Pontón, Javier (Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, 2023-06-30)
  Article
  Open Access
  Colòmbia, país tropical amb litoral Atlàntic i Pacífic, gaudeix de gran riquesa patrimonial natural i cultural, que si no es protegís es perdria. Aquesta protecció està emparada en diverses lleis nacionals, entre les quals ...
 • Variables de diseño de cubiertas ventiladas metálicas en el clima cálido húmedo 

  Escobar Ruiz, Violeta; Pagès Ramon, Anna; Isalgué Buxeda, Antonio; Coch Roura, Helena (Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, 2023-06-30)
  Article
  Open Access
  La construcció amb cobertes de làmina metàl·lica autoportant està molt estesa entre la població amb baixos recursos econòmics i tecnològics a causa del seu reduït cost i facilitat d’instal·lació. En latituds amb alta ...
 • La “shophouse” tailandesa: una tipología contemporánea, híbrida y urbana 

  García Moro, Francisco (Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, 2023-06-30)
  Article
  Open Access
  El terme shophouse es refereix als habitatges en filera amb baix comercial que han constituït la tipologia arquitectònica més característica de les ciutats del Sud-est Asiàtic. Aquestes edificacions van configurar el marc ...
 • El instante construido: el olvidado pabellón Sonsbeek de Gerrit Rietveld de 1958 

  Ramos-Carranza, Amadeo; Añón-Abajas, Rosa María; Rivero-Lamela, Gloria (Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, 2023-06-30)
  Article
  Open Access
  Innovar en el projecte i en la construcció de l’arquitectura contemporània exigeix aprofundir en el coneixement d’autors crucials de l’arquitectura i la seva evolució a través de les seves obres. Rietveld va dissenyar el ...
 • Influence of Simulated Natural Light on Mood and Well-being Case study at Obos Living Lab, Oslo, Norway 

  Taques Martins, Giovanna; Muros Alcojor, Adrián; Perdomo Cruz, María José (Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, 2023-06-30)
  Article
  Open Access
  Les regions del nord breguen amb una baixa intensitat solar i baixos angles solars, qüestió que accentua problemes de salut i benestar, com problemes per dormir o fins i tot el trastorn afectiu estacional (TAE). En ...
 • Unión entre habitantes y Cerros Orientales de Bogotá (COB) 

  Acosta Guacaneme, Sandra (Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, 2023-06-30)
  Article
  Open Access
  Els COB són un element d’identitat de la ciutat de Bogotà. El visionat diari és una manera de relacionar-nos-hi. No obstant això, hi ha opcions a la unió, a la vinculació real amb aquesta zona de reserva, atesa la seva ...
 • Protectores antigraffiti en paramentos de tierra: análisis de riesgos hídricos 

  Plaza Beltrán, Marta (Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, 2023-06-30)
  Article
  Open Access
  Actualment existeixen al mercat gran varietat de productes antigraffiti de diferent naturalesa química, permanents (polixiloxans, silicats, poliuretans, polímers fluorats, nanocompostos, etc.) i no permanents (parafines, ...