Aquest número conté el llibre d'abstracts del 10th International Workshop on Marine Technology (MARTECH 2023)

Summary