Presentacions dels Centres, Departaments, Instituts, Càtedres i Laboratoris de la Universitat Politècnica de Barcelona així com dels seus treballs i línies de recerca

Amb la col·laboració de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Barcelona, desembre 1980

Editat per la Universitat Politècnica de Barcelona

Coordinat per la Secretaria Tècnica del Rectorat

Summary