El Vicerector de Recerca, el Servei de Suport a la Recerca i la Innovació, Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius organitzen aquest acte on la comunitat acadèmica i investigadora podrà conèixer l'estat actual de la ciència oberta, la ciència ciutadana i les dades de recerca a la UPC i al món científic. Les jornades es presenten en 4 blocs

  • Ciència Oberta a la UPC: primer bloc amb un discurs de benvinguda del Vicerector, Jordi Llorca i la intervenció de Rafael Vidal, delegat del Rector en Ciència Oberta i Ciència Ciutadana, sobre el full de ruta a seguir en la UPC amb l'objectiu d'apropar la ciència a l'abast de tothom.
  • Dades de recerca i l'ètica al darrera: Anna Rovira (Servei de Biblioteques) i Gabriel Verdejo (Laboratori de Recerca i Desenvolupament) presenten la web de dades de recerca de la UPC i Cristina Guzmán (membre del Comitè d'Ètica i Protecció de dades de la UPC) ens explica com es gestionen les dades que fan possible els avenços en investigació des de la deontologia professional.
  • Divulgació, la clau per fer la ciència ciutadana: tercer bloc on es parla de la importància de la divulgació científica per fer front els nous reptes i alfabetitzar en coneixements científics a la ciutadania. Anna Rosa Cánovas (La Cap del Servei Comunicació de la UPC), i el periodista científic de TV3, Xavier Duran, fan un repàs de les principals claus per comunicar i divulgar la ciència de manera eficaç, conduït per Carme Fenoll, directora de l'Àrea de Cultura i Comunitat de la UPC
  • L'impacte de la ciència ciutadana: últim bloc on Mireia de la Rubia (Cap del Servei de Suport a la Recerca i la Innovació de la UPC), condueix un diàleg amb l'investigador Josep Perelló (UB) i la investigadora Montserrat Bosch (UPC) on aprofundeixen en l'impacte de la incorporació de la ciència ciutadana en la recerca i els efectes positius que comporta en la societat.
  • Summary