El camp central dels treballs del grup és l'estudi i la caracterització de materials per a la seva aplicació en dispositius i/o circuits. Els materials estudiats són ceràmiques i compòsits piezoelèctrics, per a les seves aplicacions en microelectrònica i optoelectrònica. L‘atenció preferent se centra en l'anàlisi i la caracterització del comportament no lineal de materials, dispositius i circuits, i en l’estudi de la relació entre les condicions d'obtenció, el desordre estructural i les propietats de transport electrònic en polímers i materials orgànics conductors. L'estudi no lineal és necessari en les aplicacions en dispositius ultrasònics que utilitzen transductors ressonants. La caracterització no lineal de convertidors electrònics commutats DC-DC sotmesos tant a controls clàssics com moderns (diagrames de bifurcacions, dinàmiques quasiperiòdiques i caòtiques...) està orientada al disseny.

Pàgina web del grup de recerca

Recent Submissions

View more