L'objectiu principal del Grup de Recerca en Tecnologies de Fabricació es fer recerca aplicada en les diferents Tecnologies de Fabricació, pel que fa als processos en si, a les metodologies, als sistemes assistits per ordinador i a la integració de diferents tecnologies

http://futur.upc.edu/TECNOFAB

El objectivo principal del Grupo de Investigación en Tecnologías de Fabricación es hacer investigación aplicada en las diferentes Tecnologias de Fabricación, en cuanto a los procesos en si, a las metodologias, a los sistemas asistidos por ordenador y a la integración de diferentes tecnologias.

http://futur.upc.edu/TECNOFAB

The main objective of the Manufacturing Technologies Research Group is to undertake applied research in the diverse manufacturing technologies, concerning the processes itself, the metodologies, the computer assisted systems and the integration of different technologies.

http://futur.upc.edu/TECNOFAB

The main objective of the Manufacturing Technologies Research Group is to undertake applied research in the diverse manufacturing technologies, concerning the processes itself, the metodologies, the computer assisted systems and the integration of different technologies.

http://futur.upc.edu/TECNOFAB

Enviaments recents

Mostra'n més