El grup de recerca en Tecnologies de Fabricació té activitat de recerca en tres branques principals: la fabricació additiva, els processos de fabricació i la fabricació integrada per ordinador. Pel que fa a la fabricació additiva, s'està treballant principalment en la tecnologia FDM (Deposició per Modelatge Fos), tant per a impressió de plàstics (PLA) com de ceràmiques (zircònia), amb una variant del procés en la qual el material se subministra a la màquina de forma discontínua. S'està estudiant tant les dimensions com les toleràncies geomètriques, l'acabat superficial i la resistència mecànica de les provetes. En l'àrea dels processos de fabricació, s'estudia l'acabat superficial obtingut mitjançant diferents processos com el fresatge, el brunyiment amb pedra abrasiva o honing, el brunyiment amb bola, l'electroerosió o el conformat de xapa. Pel que fa a la fabricació integrada per ordinador, s'està treballant en el camp dels robots autònoms i dels robots simuladors del moviment humà.

http://futur.upc.edu/TECNOFAB

El objectivo principal del Grupo de Investigación en Tecnologías de Fabricación es hacer investigación aplicada en las diferentes Tecnologias de Fabricación, en cuanto a los procesos en si, a las metodologias, a los sistemas asistidos por ordenador y a la integración de diferentes tecnologias.

http://futur.upc.edu/TECNOFAB

The main objective of the Manufacturing Technologies Research Group is to undertake applied research in the diverse manufacturing technologies, concerning the processes itself, the metodologies, the computer assisted systems and the integration of different technologies.

http://futur.upc.edu/TECNOFAB

The main objective of the Manufacturing Technologies Research Group is to undertake applied research in the diverse manufacturing technologies, concerning the processes itself, the metodologies, the computer assisted systems and the integration of different technologies.

http://futur.upc.edu/TECNOFAB

Enviaments recents

 • Development, characterization and test of an ultrasonic vibration-assisted ball burnishing tool 

  Jerez Mesa, Ramón; Travieso Rodriguez, Jose Antonio; Gómez Gras, David; Llumà Fuentes, Jordi (2018-03-01)
  Article
  Accés obert
  This paper presents the design and characterization of an ultrasonic vibration-assisted ball burnishing (VABB) tool on Ti-6Al-4V. This process is based on the modification of conventional ball burnishing, by means of the ...
 • Neural network modelling of Abbott-Firestone roughness parameters in honing processes 

  Sivatte Adroer, Mauricio; Buj Corral, Irene; Llanas Parra, Francesc Xavier (2017-12-29)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
  In present study, three roughness parameters defined in the Abbott-Firestone or bearing area curve, Rk, Rpk and Rvk, were modelled for rough honing processes by means of artificial neural networks (ANN). Input variables ...
 • Digital manufacturing: what are we able to print? 

  Muguruza Blanco, Asier; Minguella Canela, Joaquim (David Publishing Co., 2017-07-31)
  Article
  Accés obert
  In a rational exercise, in the present paper it is extrapolated how the development of ICTs (information and communication technologies) and the incipient technological development of additive manufacturing has the potential ...
 • Rotary inverted pendulum with magnetically external perturbations as a source of the pendulum’s base navigation commands 

  Pujol Vázquez, Gisela; Acho Zuppa, Leonardo; Mobayen, Saleh; Nápoles Alberro, Amelia; Perez Gracia, Vega (2018-04-07)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
  The main objective of this paper is to drive a rotary inverted pendulum by following a desired navigation instruction. This navigation is commanded by the user through a new electromagnetic device which is allowed to perturb ...
 • Sistema accesible, interoperable y ubicuo para el acceso a las nuevas tecnologías por parte de las personas con necesidades especiales 

  Rodríguez Gutiérrez, Rodulfo M.; Minguella Canela, Joaquim; Fenollosa i Artés, Felip; Madrid, Jaisiel (Asociación Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO), 2011)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  The possibility to access communication and information is indispensable to achieve equality of opportunities and full citizenship participation. However, people with some sort of handicap find themselves with environments, ...
 • Estimation of the polishing time for different metallic alloys in surface texture removal 

  González Rojas, Hernan Alberto; Sánchez Egea, Antonio José; Travieso Rodriguez, Jose Antonio; Llumà Fuentes, Jordi; Jorba Peiró, Jordi (2018-01-29)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
  The aim of this work is to propose a novel analytical model for predicting the polishing time and behavior of the surface texture removal in different metal alloys. The surface texture, resulting from a previous milling ...
 • Simulación en 3D del arranque de viruta en torno para el acero AISI 1045 bajo Johnson Cook usando ANSYS 

  Flórez García, Luis Carlos; González Rojas, Hernan Alberto; Tabares Bocanegra, Luván Stiven (Universidade NOVA de Lisboa, 2017)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  En el presente trabajo se hace la simulación en tres dimensiones del arranque de viruta en torno para el Acero AISI 1045, en el cuál se utilizando el módulo de dinámica explícita del programa Ansys. Se usa un modelo para ...
 • La fabricación aditiva o impresión 3D: el momento de la disrupción en nuestras empresas 

  Fenollosa i Artés, Felip (2017-05-22)
  Article
  Accés obert
  La aplicación de la fabricación aditiva como herramienta de fabricación, superando el estadio de herramienta para el prototipado, está en camino de ser una realidad.
 • Estudio del fenómeno de electroplasticidad atérmica en el comportamiento mecánico y metalúrgico del acero AISI-SAE 4140 ensayado a tracción 

  Montilla Montaña, Carlos A.; González Rojas, Hernan Alberto; Higuera Cobos, Oscar Fabián; Kallewaard, Valentina; Sánchez Egea, Antonio José (2018)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  El fenómeno de electroplasticidad (EP por sus siglas en inglés) consiste en el cambio de las propiedades mecánicas de un metal, debido a la aplicación simultánea de esfuerzos mecánicos de tracción, compresión, flexión, ...
 • Equipment suppliers integration to the redesign for emissions reuse in industrial processes 

  Ridaura, Gregorio; Llorens Cervera, Sonia; Carrillo, C; Buj Corral, Irene; Riba Romeva, Carles (2018-04-01)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
  © 2017 Elsevier B.V. It is a fact that industrial equipment is the main consumer of natural resources, impacting considerably on companies’ sustainability. In this context, the sustainable redesign of production processes ...
 • Fatigue performance of fused filament fabrication PLA specimens 

  Gómez Gras, David; Jerez Mesa, Ramón; Travieso Rodriguez, Jose Antonio; Llumà Fuentes, Jordi (2017-12-13)
  Article
  Accés obert
  This paper aims to analyze the fatigue response of PLA parts manufactured through fused filament fabrication (FFF). The influence of four factors (layer height, fill density, nozzle diameter and velocity) on the fatigue ...
 • 3D I Quarta revolució industrial 

  Fenollosa i Artés, Felip (2014-11-14)
  Report de recerca
  Accés obert
  El gir copernicà que representa la tecnologia 3D ha obert les portes a una mutació fascinant de la realitat. Ara mateix, en un país competitiu la vitalitat de la impressió 3D és directament proporcional al volum i la ...

Mostra'n més